International law - New books 2014 / Prawo międzynarodowe - Nowości 2014

New books on international law / Nowości dotyczące prawa międzynarodowego #books #książki #law #prawo
Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej / Anna Doliwa-Klepacka. -- Warszawa ; Białystok : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2014.

Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej / Anna Doliwa-Klepacka. -- Warszawa ; Białystok : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2014.

The Eurozone crisis : a constitutional analysis / Kaarlo Tuori and Klaus Tuori. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014.

The Eurozone crisis : a constitutional analysis / Kaarlo Tuori and Klaus Tuori. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014.

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej / Tomasz Kownacki ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. -- Warszwa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.

Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej / Tomasz Kownacki ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. -- Warszwa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2014.

Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. T. 2, Wyzwania, wyjątki i tendencje przyznania w XXI w. / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : [Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy], 2014.

Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. T. 2, Wyzwania, wyjątki i tendencje przyznania w XXI w. / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : [Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy], 2014.

Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. T. 1, Analiza kazusów krajowych i międzynarodowych / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : [Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy], 2014.

Immunitet jurysdykcyjny państwa w prawie międzynarodowym publicznym : aktualne zagadnienia teoretyczno-praktyczne. T. 1, Analiza kazusów krajowych i międzynarodowych / Krzysztof Jerzy Gruszczyński, Cezary Tomasz Szyjko ; Akademia Obrony Narodowej. -- Warszawa : [Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy], 2014.

Partnerstwo publiczno - prywatne : publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej / Ziemowit Cieślik. -- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014.

Partnerstwo publiczno - prywatne : publicznoprawna problematyka kontraktowych form działania administracji europejskiej / Ziemowit Cieślik. -- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014.

Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem : studium międzynarodowego prawa antyterrorystycznego / Marcin Lech. -- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec zagrożenia terroryzmem : studium międzynarodowego prawa antyterrorystycznego / Marcin Lech. -- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Party autonomy versus autonomy of arbitrators / ed. Aleksander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. -- Huntington : Juris, 2012.

Party autonomy versus autonomy of arbitrators / ed. Aleksander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. -- Huntington : Juris, 2012.

Independence and impartiality of arbitration / ed. Aleksander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová, Filip Černý. -- Huntington : Juris, 2014.

Independence and impartiality of arbitration / ed. Aleksander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová, Filip Černý. -- Huntington : Juris, 2014.

Borders of procedural and substantive law in arbitral proceedings (civil versus common law perspectives) / ed. Aleksander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová. -- Huntington : Juris, 2013.

Borders of procedural and substantive law in arbitral proceedings (civil versus common law perspectives) / ed. Aleksander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová. -- Huntington : Juris, 2013.

Pinterest
Szukaj