Global Economy - New Books 2014 / Gospodarka światowa - Nowości 2014

Here is the list of the newest books on Global Economy / Oto lista najnowszych książek dotyczących gospodarki światowej #gospodarka #economy #books #trade #handel #financialcrisis #kryzysfinansowy #development #rozwoj
104 Piny33 Obserwujący
Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku / Erhard Cziomer. -- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.

Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku / Erhard Cziomer. -- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.

The role of informal economies in the post-soviet world : the end of transition? / Colin C. Williams, John Round and Peter Rodgers. -- London ; New York : Routledge, 2013.

The role of informal economies in the post-soviet world : the end of transition? / Colin C. Williams, John Round and Peter Rodgers. -- London ; New York : Routledge, 2013.

Annual report 2014 / World Trade Organization. -- Geneva : World Trade Organization, 2014.

Annual report 2014 / World Trade Organization. -- Geneva : World Trade Organization, 2014.

Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Nicholas Wapshott ; przekł. Radosław Madejski. -- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013.

Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Nicholas Wapshott ; przekł. Radosław Madejski. -- Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2013.

Promocja polskiej gospodarki za granicą / [red. Marcin Zaborowski, Anna Zielińska-Rakowicz ; aut. Artur Gradziuk et al.]. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Promocja polskiej gospodarki za granicą / [red. Marcin Zaborowski, Anna Zielińska-Rakowicz ; aut. Artur Gradziuk et al.]. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2014.

Go global! : wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe / Krzysztof Rybiński. -- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.

Go global! : wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe / Krzysztof Rybiński. -- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.

Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej : przyczynek do ekonomii rozwoju / Katarzyna Anna Nawrot. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Kraje rozwijające się we współczesnej gospodarce światowej : przyczynek do ekonomii rozwoju / Katarzyna Anna Nawrot. -- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. -- Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. -- Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014.

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław Swadźba. -- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław Swadźba. -- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

What's wrong with the WTO and how to fix it / Rorden Wilkinson. -- Cambridge ; Malden : Polity, 2014.

What's wrong with the WTO and how to fix it / Rorden Wilkinson. -- Cambridge ; Malden : Polity, 2014.

Pinterest
Szukaj