Pinterest

European Union - New Books 2014 / Unia Europejska - Nowości 2014

We are presenting new books on the European Union and challenges it might face in the future. You may find the book in our catalogue by clicking the cover / Prezentujemy nowe książki dotyczące Unii Europejskiej i wyzwań, jakie mogą czekać Europę w przyszłości. Książkę można odnaleźć w naszym katalogu klikając na okładkę. #bbltkpism #lbrrpism
Koniec Unii Europejskiej? / Jan Zielonka ; przekł. Elżbieta Gołębiowska. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, cop. 2014.

Koniec Unii Europejskiej? / Jan Zielonka ; przekł. Elżbieta Gołębiowska. -- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, cop. 2014.

Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej / Pierre Verluise ; [tł. Ludwik Kłopotowski]. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej / Pierre Verluise ; [tł. Ludwik Kłopotowski]. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

European integration process in the new regional and global settings / ed. by: Ewa Latoszek [et al.]. -- Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

European integration process in the new regional and global settings / ed. by: Ewa Latoszek [et al.]. -- Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

Benefits and challenges of future EU enlargements / [ed. Dagmara Taflińska ; transl. Jowanka Różańska]. -- Bydgoszcz : Publishing House - University of Economy, cop. 2013.

Benefits and challenges of future EU enlargements / [ed. Dagmara Taflińska ; transl. Jowanka Różańska]. -- Bydgoszcz : Publishing House - University of Economy, cop. 2013.

Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej / Anna Doliwa-Klepacka. -- Warszawa ; Białystok : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2014.

Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej / Anna Doliwa-Klepacka. -- Warszawa ; Białystok : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2014.

Demokratie oder Kapitalismus? : Europa in der Krise / [mit Beitr. von Elmar Altvater et al.] ; Blätter für deutsche und internationale Politik (Hg.). -- Berlin : Blätter Verlagsgesellschaft, 2013.

Demokratie oder Kapitalismus? : Europa in der Krise / [mit Beitr. von Elmar Altvater et al.] ; Blätter für deutsche und internationale Politik (Hg.). -- Berlin : Blätter Verlagsgesellschaft, 2013.

Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Marcin Kleinowski. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Siła państw w Unii Europejskiej : formalnoprawne wyznaczniki siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Marcin Kleinowski. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian / Jerzy Łukaszewski. -- Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, [2014].

Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian / Jerzy Łukaszewski. -- Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej : Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, [2014].

Nie dla Unii Europejskiej, tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego : Norwegia a Europa w latach 1945-2009 / Barbara Zyzak. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Nie dla Unii Europejskiej, tak dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego : Norwegia a Europa w latach 1945-2009 / Barbara Zyzak. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej : razem czy osobno? / red. Bogdan Góralczyk ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. -- Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej : razem czy osobno? / red. Bogdan Góralczyk ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. -- Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

European Union policy in the Mediterranean : an international roles theory approach / Justyna Zając ; [transl. Michelle Granas, Jean-Jacques Granas]. -- Warsaw : Faculty of Journalism and Political Science. University of Warsaw, 2014.

European Union policy in the Mediterranean : an international roles theory approach / Justyna Zając ; [transl. Michelle Granas, Jean-Jacques Granas]. -- Warsaw : Faculty of Journalism and Political Science. University of Warsaw, 2014.

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena Tendera-Właszczuk. -- Warszawa : Difin, 2014.

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena Tendera-Właszczuk. -- Warszawa : Difin, 2014.

The Eurozone crisis and the transformation of EU governance : internal and external implications / ed. by Maria João Rodrigues, Eleni Xiarchogiannopoulou. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2014.

The Eurozone crisis and the transformation of EU governance : internal and external implications / ed. by Maria João Rodrigues, Eleni Xiarchogiannopoulou. -- Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2014.

Le pantouflage des agents de la Commission européenne / Slimane Hemane. -- Paris : L'Harmattan, cop. 2013.

Le pantouflage des agents de la Commission européenne / Slimane Hemane. -- Paris : L'Harmattan, cop. 2013.

Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku / red. nauk. Zdzisław W. Puślecki. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku / red. nauk. Zdzisław W. Puślecki. -- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

Imagining Europe : towards a more united and effective EU / ed. by Nathalie Tocci ; Istituto Affari Internazionali. -- Roma : Edizioni Nuova Cultura, 2014.

Imagining Europe : towards a more united and effective EU / ed. by Nathalie Tocci ; Istituto Affari Internazionali. -- Roma : Edizioni Nuova Cultura, 2014.