Pinterest

Nowości - wrzesień 2014

56 Pins0 Followers
Zrozumieć biedę : John Rawls, Amartya Sen / Danielle Zwarthoed

Zrozumieć biedę : John Rawls, Amartya Sen / Danielle Zwarthoed

Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie / Katarzyna Schier

Dorosłe dzieci : psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie / Katarzyna Schier

Wychowanie dziecka - między tradycją a współczesnością / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Maria Ruman

Wychowanie dziecka - między tradycją a współczesnością / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Maria Ruman

Ewaluacja projektów / Olga Nadskakuła

Ewaluacja projektów / Olga Nadskakuła

Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej

Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska

Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska

Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach

Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk

Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański

Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej / Maria Szumigalska

Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej / Maria Szumigalska

Izolacja sprawcy od ofiary : instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek

Instrumenty Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie

Prawo rodzinne : zarys wykładu / Tomasz Sokołowski

Prawo rodzinne : zarys wykładu / Tomasz Sokołowski

Pomoc społeczna : komentarz / Iwona Sierpowska

Pomoc społeczna : komentarz / Iwona Sierpowska

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej / Iwona Sierpowska [et al.]

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej / Iwona Sierpowska [et al.]