Nowości - wrzesień 2014

Zrozumieć biedę : John Rawls, Amartya Sen / Danielle Zwarthoed

Zrozumieć biedę : John Rawls, Amartya Sen / Danielle Zwarthoed

Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej

Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala

Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska

Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska

Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska

Poradnictwo socjalne dla rodzin : podręcznik akademicki / Anna Weissbrot-Koziarska

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach

Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach

Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk

Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy / Andrzej Szymański

Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej / Maria Szumigalska

Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej / Maria Szumigalska

Izolacja sprawcy od ofiary : instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek

Izolacja sprawcy od ofiary : instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Sylwia Spurek

Pinterest
Szukaj