Nowości - listopad 2014

Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Urszula Kamińska

Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Urszula Kamińska

Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii / red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko

Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii / red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko

arządzanie usługami społecznymi : studium partnerstw publiczno-społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka

arządzanie usługami społecznymi : studium partnerstw publiczno-społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka

Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych / Anna Zysnarska

Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych / Anna Zysnarska

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych / Anna Zysnarska

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych / Anna Zysnarska

Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania / Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska

Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania / Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska

Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości : kryminologiczna monografia terenu / Leszek Wieczorek

Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości : kryminologiczna monografia terenu / Leszek Wieczorek

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej

Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy / Barbara Szatur-Jaworska

Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy / Barbara Szatur-Jaworska

Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak

Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak

Pinterest
Szukaj