Nowości - listopad 2014

36 Pins0 Followers
Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Urszula Kamińska

Wychowawcza i edukacyjna rola domu dziecka w Polsce / Urszula Kamińska

Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii / red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko

Dialog Motywujący w teorii i praktyce : motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii / red. nauk. Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko

arządzanie usługami społecznymi : studium partnerstw publiczno-społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka

arządzanie usługami społecznymi : studium partnerstw publiczno-społecznych / Aldona Frączkiewicz-Wronka

Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych / Anna Zysnarska

Zamknięcie ksiąg na koniec roku w sektorze budżetowym i samorządowych zakładach budżetowych / Anna Zysnarska

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych / Anna Zysnarska

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych / Anna Zysnarska

Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania / Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska

Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania / Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska

Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości : kryminologiczna monografia terenu / Leszek Wieczorek

Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieście średniej wielkości : kryminologiczna monografia terenu / Leszek Wieczorek

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej

Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy / Barbara Szatur-Jaworska

Diagnozowanie w polityce społecznej : metody i problemy / Barbara Szatur-Jaworska

Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak

Mediacje w pracy socjalnej / Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak

Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym / Blanka Poćwiardowska

Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym / Blanka Poćwiardowska

Granice symboliczne : studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych / Andrzej Niesporek, Łukasz Trembaczowski, Tomasz Warczok

Granice symboliczne : studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych / Andrzej Niesporek, Łukasz Trembaczowski, Tomasz Warczok

Tworzenie kapitału społecznego : postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marta Młokosiewicz

Tworzenie kapitału społecznego : postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy : wybrane zagadnienia / red. nauk. Marta Młokosiewicz

Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Katarzyny Szymczyk

Rodzina W Obliczu Współczesnych Wyzwań Cywilizacyjnych Tom Ii

Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Katarzyny Szymczyk

Rodzina W Obliczu Współczesnych Wyzwań Cywilizacyjnych Tom I

Kapitał społeczny a nierówności - kumulacja i redystrybucja / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke

Kapitał społeczny a nierówności - kumulacja i redystrybucja / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke

Pinterest
Search