Biblioteka KPSS we Wrocławiu

Biblioteka KPSS we Wrocławiu

Biblioteka KPSS we Wrocławiu
More ideas from Biblioteka KPSS
Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Teresa Zbyrad

Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Teresa Zbyrad

Od instytucji totalnej ku demokratycznej? : domy pomocy społecznej w Polsce / Teresa Zbyrad

Domy Pomocy Społecznej W Polsce

Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak

Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak

Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak

Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak

Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas

Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas

Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska

Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska

Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / red. Marek Walancik, Blahoslav Kraus

Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / red. Marek Walancik, Blahoslav Kraus

Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / [red.] Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk

Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / [red.] Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek

Motywowanie w organizacjach publicznych / Zbigniew Ścibiorek

Motywowanie w organizacjach publicznych / Zbigniew Ścibiorek

Kompendium metod i technik zarządzania : teoria i ćwiczenia / red. nauk. Katarzyna Szymańska

Kompendium metod i technik zarządzania : teoria i ćwiczenia / red. nauk. Katarzyna Szymańska

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny / red. nauk. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny / red. nauk. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Martin Hronec

Podstawy zarządzania / red. nauk. Marian Strużycki

Podstawy zarządzania / red. nauk. Marian Strużycki

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne / red. nauk. Marzena Stor, Tadeusz Listwan

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne / red. nauk. Marzena Stor, Tadeusz Listwan

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-psychologiczne / red. nauk. Marzena Stor, Agnieszka Fornalczyk

Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-psychologiczne / red. nauk. Marzena Stor, Agnieszka Fornalczyk

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania / red. nauk. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary oddziaływania / red. nauk. Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez