Biblioteka KPSS we Wrocławiu
Więcej pomysłów od użytkownika Biblioteka KPSS
Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Teresa Zbyrad

Pracownicy socjalni : od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu : studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego / Teresa Zbyrad

Od instytucji totalnej ku demokratycznej? : domy pomocy społecznej w Polsce / Teresa Zbyrad

Od instytucji totalnej ku demokratycznej? : domy pomocy społecznej w Polsce / Teresa Zbyrad

Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak

Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak

Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak

Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak

Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas

Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas

Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska

Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska

Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / red. Marek Walancik, Blahoslav Kraus

Myśleć o społeczeństwie. Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / red. Marek Walancik, Blahoslav Kraus

Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / [red.] Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk

Dyscyplina finansów publicznych : podstawy i zakres odpowiedzialności / [red.] Arkadiusz Talik, Wojciech Robaczyński, Arkadiusz Babczuk

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek

Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek

Motywowanie w organizacjach publicznych / Zbigniew Ścibiorek

Motywowanie w organizacjach publicznych / Zbigniew Ścibiorek