Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce, zarówno tych w bankach jak i w SKOK-ach.