Beata Kozikowska

Beata Kozikowska

Drugi człowiek jest najwrażliwszą twą duszą przyodzianą w inne ciało. So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then, whe