Bartosz Lubarski

Bartosz Lubarski

Tak, nie mamy przeznaczenia. Tylko ci owładnięci, Przez ignorancję i strach, Mogą pogrążyć nas w mętnych wodach, Zwanych „przeznaczeniem”.