Bartosz Mańkowski

Bartosz Mańkowski

3 followers
·
104 followers
Bartosz Mańkowski
More ideas from Bartosz

Czym jest slogan marketingowy a czym jest slogan reklamowy?

Zarabiasz na blogu i zastanawiasz się, czy musisz mieć firmę? Ten artykuł rozwieje wszystkie twoje wątpliwości.

Zarabiasz na blogu i zastanawiasz się, czy musisz mieć firmę? Ten artykuł rozwieje wszystkie twoje wątpliwości.

Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem? E-mail mar­ke­ting jest jak rock — niby dawno już umarł, a jednak wciąż ma rzesze fanów. Po­twier­dzają to liczne py­tania, co i jak można wy­słać ma­ilem, by nie na­robić sobie kłopotów.  Wciąż wiele osób nie ma od­po­wied­niej wiedzy na temat praw­nych aspektów e-mail mar­ke­tingu i po­wiela nie­bez­pieczne mity na ten temat. Obalę je dzi­siaj i opo­wiem, jak wy­syłać ma­iling zgodnie z prawem.

Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem?

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło? Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, właśnie ją znalazłeś. Umowę o dzieło może za­wrzeć każdy. Fre­elancer, przed­się­biorca, spółka, fun­dacja, aktor, ko­me­diant, a nawet ksiądz. Nie ma w tym za­kresie żad­nych ograniczeń.  Każdy może wy­stę­pować w umowie o dzieło za­równo jako wy­ko­nawca, jak i za­ma­wia­jący. Tutaj rów­nież nie ma żad­nych ograniczeń.

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło? Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, właśnie ją znalazłeś. Umowę o dzieło może za­wrzeć każdy. Fre­elancer, przed­się­biorca, spółka, fun­dacja, aktor, ko­me­diant, a nawet ksiądz. Nie ma w tym za­kresie żad­nych ograniczeń. Każdy może wy­stę­pować w umowie o dzieło za­równo jako wy­ko­nawca, jak i za­ma­wia­jący. Tutaj rów­nież nie ma żad­nych ograniczeń.

Naszymi postanowieniami lubimy dzielić się publicznie. Czy to na pewno nam pomaga?  Nowe plany i pomy­sły są fajne. Ekscy­tują i zapo­wia­dają pozy­tywne zmiany. Chwy­tamy wtedy za tele­fony, publi­ku­jemy sta­tusy w social media i z wypie­kami na twa­rzy opo­wia­damy o nich spo­tka­nym zna­jo­mym. Tym, co zamie­rzamy zro­bić, chcemy dzie­lić się z wszyst­kim wkoło.

Naszymi postanowieniami lubimy dzielić się publicznie. Czy to na pewno nam pomaga? Nowe plany i pomy­sły są fajne. Ekscy­tują i zapo­wia­dają pozy­tywne zmiany. Chwy­tamy wtedy za tele­fony, publi­ku­jemy sta­tusy w social media i z wypie­kami na twa­rzy opo­wia­damy o nich spo­tka­nym zna­jo­mym. Tym, co zamie­rzamy zro­bić, chcemy dzie­lić się z wszyst­kim wkoło.

Jakiś czas temu pracowaliśmy nad projektem kilku sklepów internetowych dla jednego z naszych klientów. Głównym założeniem, jakie sobie postawiliśmy, było dostarczenie użytkownikowi sklepu jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Aby tak mogło się stać, skorzystałem z wiedzy kilku specjalistów od marketingu, budowania marki oraz budowania wizerunku. Nie poruszyłem na moim blogu jeszcze tematu jakim jest budowanie doświadczeń klienta w internecie, a jest to temat niezwykle ważny.

Jakiś czas temu pracowaliśmy nad projektem kilku sklepów internetowych dla jednego z naszych klientów. Głównym założeniem, jakie sobie postawiliśmy, było dostarczenie użytkownikowi sklepu jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Aby tak mogło się stać, skorzystałem z wiedzy kilku specjalistów od marketingu, budowania marki oraz budowania wizerunku. Nie poruszyłem na moim blogu jeszcze tematu jakim jest budowanie doświadczeń klienta w internecie, a jest to temat niezwykle ważny.

W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie rozwija się moda na biura coworkingowe. To inicjatywa niezwykle ciekawa z punktu widzenia młodych firm, lub osób, które chcą podróżować i rozwijać swój biznes. Większość z tych biur jest położona w dobrych lokalizacjach i jest wyposażona w większość potrzebnych zasobów do efektywnej pracy. Własne biurko, kuchnia z nielimitowaną kawa. Dostęp do stałego internetu. Przedsiębiorcze otoczenie nastawione na realizacje celu.

W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie rozwija się moda na biura coworkingowe. To inicjatywa niezwykle ciekawa z punktu widzenia młodych firm, lub osób, które chcą podróżować i rozwijać swój biznes. Większość z tych biur jest położona w dobrych lokalizacjach i jest wyposażona w większość potrzebnych zasobów do efektywnej pracy. Własne biurko, kuchnia z nielimitowaną kawa. Dostęp do stałego internetu. Przedsiębiorcze otoczenie nastawione na realizacje celu.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej i generowanie wartości to nadrzędny cel istnienia niemal każdego przedsiębiorstwa. Budowanie marki i zarządzanie marką to nie wymysły znudzonych działów marketingu goniących za nowościami – to konieczność. Każde przedsiębiorstwo może uzyskać wymierne korzyści z budowania wizerunku marki.

Osiąganie przewagi konkurencyjnej i generowanie wartości to nadrzędny cel istnienia niemal każdego przedsiębiorstwa. Budowanie marki i zarządzanie marką to nie wymysły znudzonych działów marketingu goniących za nowościami – to konieczność. Każde przedsiębiorstwo może uzyskać wymierne korzyści z budowania wizerunku marki.

W słowniku każdego kompetentnego marketera istnieje rozróżnienie terminu slogan na dwa odmienne pojęcia. O tyle, o ile w języku codziennym slogan rozumiany jest jako zdanie coś określające lub rozwijające tak w marketingowym języku zdobywa on konkretne znaczenie. Do napisania tego postu zainspirowała mnie dyskusja prowadzona na jednym z branżowych for na temat sloganu marketingowego...

W słowniku każdego kompetentnego marketera istnieje rozróżnienie terminu slogan na dwa odmienne pojęcia. O tyle, o ile w języku codziennym slogan rozumiany jest jako zdanie coś określające lub rozwijające tak w marketingowym języku zdobywa on konkretne znaczenie. Do napisania tego postu zainspirowała mnie dyskusja prowadzona na jednym z branżowych for na temat sloganu marketingowego...