Więcej pomysłów od użytkownika Bartosz
it's like someone went into my brain and took all of the items i own and made a fantastic room from it! i'm freaking out.

it's like someone went into my brain and took all of the items i own and made a fantastic room from it! i'm freaking out.

Alex / Hammarp Home Office

Alex / Hammarp Home Office

Zarabiasz na blogu i zastanawiasz się, czy musisz mieć firmę? Ten artykuł rozwieje wszystkie twoje wątpliwości.

Zarabiasz na blogu i zastanawiasz się, czy musisz mieć firmę? Ten artykuł rozwieje wszystkie twoje wątpliwości.

Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem? E-mail mar­ke­ting jest jak rock — niby dawno już umarł, a jednak wciąż ma rzesze fanów. Po­twier­dzają to liczne py­tania, co i jak można wy­słać ma­ilem, by nie na­robić sobie kłopotów.  Wciąż wiele osób nie ma od­po­wied­niej wiedzy na temat praw­nych aspektów e-mail mar­ke­tingu i po­wiela nie­bez­pieczne mity na ten temat. Obalę je dzi­siaj i opo­wiem, jak wy­syłać ma­iling zgodnie z prawem.

Jak wysyłać mailing zgodnie z prawem? E-mail mar­ke­ting jest jak rock — niby dawno już umarł, a jednak wciąż ma rzesze fanów. Po­twier­dzają to liczne py­tania, co i jak można wy­słać ma­ilem, by nie na­robić sobie kłopotów. Wciąż wiele osób nie ma od­po­wied­niej wiedzy na temat praw­nych aspektów e-mail mar­ke­tingu i po­wiela nie­bez­pieczne mity na ten temat. Obalę je dzi­siaj i opo­wiem, jak wy­syłać ma­iling zgodnie z prawem.

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło? Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, właśnie ją znalazłeś. Umowę o dzieło może za­wrzeć każdy. Fre­elancer, przed­się­biorca, spółka, fun­dacja, aktor, ko­me­diant, a nawet ksiądz. Nie ma w tym za­kresie żad­nych ograniczeń.  Każdy może wy­stę­pować w umowie o dzieło za­równo jako wy­ko­nawca, jak i za­ma­wia­jący. Tutaj rów­nież nie ma żad­nych ograniczeń.

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy mogę zawrzeć umowę o dzieło? Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, właśnie ją znalazłeś. Umowę o dzieło może za­wrzeć każdy. Fre­elancer, przed­się­biorca, spółka, fun­dacja, aktor, ko­me­diant, a nawet ksiądz. Nie ma w tym za­kresie żad­nych ograniczeń. Każdy może wy­stę­pować w umowie o dzieło za­równo jako wy­ko­nawca, jak i za­ma­wia­jący. Tutaj rów­nież nie ma żad­nych ograniczeń.

Polski e-commerce rośnie w siłę. Polski e-commerce chce sięgać coraz wyżej. Na tle największych światowych rynków sprzedaży internetowej wciąż wyglądamy blado, ale najważniejsze jest to, że polscy przedsiębiorcy sprzedający on-line chcą się rozwijać. Mnie, jako prawnika, cieszy również fakt, że coraz częściej pytają o kwestie prawne. Chcą wiedzieć, chcą mieć świadomość. Każdy rozpoczynający przygodę z e-commerce pyta o regulamin sklepu internetowego. Czy muszę go mieć? Po co mi on właściwie?

Polski e-commerce rośnie w siłę. Polski e-commerce chce sięgać coraz wyżej. Na tle największych światowych rynków sprzedaży internetowej wciąż wyglądamy blado, ale najważniejsze jest to, że polscy przedsiębiorcy sprzedający on-line chcą się rozwijać. Mnie, jako prawnika, cieszy również fakt, że coraz częściej pytają o kwestie prawne. Chcą wiedzieć, chcą mieć świadomość. Każdy rozpoczynający przygodę z e-commerce pyta o regulamin sklepu internetowego. Czy muszę go mieć? Po co mi on właściwie?

Naszymi postanowieniami lubimy dzielić się publicznie. Czy to na pewno nam pomaga?  Nowe plany i pomy­sły są fajne. Ekscy­tują i zapo­wia­dają pozy­tywne zmiany. Chwy­tamy wtedy za tele­fony, publi­ku­jemy sta­tusy w social media i z wypie­kami na twa­rzy opo­wia­damy o nich spo­tka­nym zna­jo­mym. Tym, co zamie­rzamy zro­bić, chcemy dzie­lić się z wszyst­kim wkoło.

Naszymi postanowieniami lubimy dzielić się publicznie. Czy to na pewno nam pomaga? Nowe plany i pomy­sły są fajne. Ekscy­tują i zapo­wia­dają pozy­tywne zmiany. Chwy­tamy wtedy za tele­fony, publi­ku­jemy sta­tusy w social media i z wypie­kami na twa­rzy opo­wia­damy o nich spo­tka­nym zna­jo­mym. Tym, co zamie­rzamy zro­bić, chcemy dzie­lić się z wszyst­kim wkoło.

Od kilku lat coraz częściej mówi się o tym, że posiadanie odpowiednich danych o użytkownikach jest podstawą do zrobienia dobrego biznesu w sieci. Oczywiście rola zespołu i egzekucji planu nie traci na znaczeniu, ale staje się równoległa do wiedzy technologicznej oraz umiejętności przetwarzania danych. Mówiąc o danych mam na myśli przede wszystkim dane audience.

Od kilku lat coraz częściej mówi się o tym, że posiadanie odpowiednich danych o użytkownikach jest podstawą do zrobienia dobrego biznesu w sieci. Oczywiście rola zespołu i egzekucji planu nie traci na znaczeniu, ale staje się równoległa do wiedzy technologicznej oraz umiejętności przetwarzania danych. Mówiąc o danych mam na myśli przede wszystkim dane audience.

Jakiś czas temu pracowaliśmy nad projektem kilku sklepów internetowych dla jednego z naszych klientów. Głównym założeniem, jakie sobie postawiliśmy, było dostarczenie użytkownikowi sklepu jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Aby tak mogło się stać, skorzystałem z wiedzy kilku specjalistów od marketingu, budowania marki oraz budowania wizerunku. Nie poruszyłem na moim blogu jeszcze tematu jakim jest budowanie doświadczeń klienta w internecie, a jest to temat niezwykle ważny.

Jakiś czas temu pracowaliśmy nad projektem kilku sklepów internetowych dla jednego z naszych klientów. Głównym założeniem, jakie sobie postawiliśmy, było dostarczenie użytkownikowi sklepu jak najlepszych doświadczeń zakupowych. Aby tak mogło się stać, skorzystałem z wiedzy kilku specjalistów od marketingu, budowania marki oraz budowania wizerunku. Nie poruszyłem na moim blogu jeszcze tematu jakim jest budowanie doświadczeń klienta w internecie, a jest to temat niezwykle ważny.