More ideas from Bartłomiej
Podstawowe parametry tranzystorów to: dopuszczalne napięcie, maksymalne natężenie prądu oraz współczynnik wzmocnienia pradowego.

Podstawowe parametry tranzystorów to: dopuszczalne napięcie, maksymalne natężenie prądu oraz współczynnik wzmocnienia pradowego.

Materiałami stosowanymi na tranzystory są krzem, arsenek galu oraz german (półmetal srebrzysty).

Materiałami stosowanymi na tranzystory są krzem, arsenek galu oraz german (półmetal srebrzysty).

Tranzystory mają różne zastosowania. Możemy je spotkać w telefonach, kamerach, aparatach, komputerach itp.

We are in this field since several years. We are dealing with Camera Services.We are the authorized dealer for Canon & Sony.

Prąd bazy nazywany prądem sterującym,  mała wartość natężenia prądu wywołuje w kolektorze wielokrotnie wyższą wartość natężenia prądu. Właściwość tą nazywamy wzmocnieniem prądowym tranzystora

Prąd bazy nazywany prądem sterującym, mała wartość natężenia prądu wywołuje w kolektorze wielokrotnie wyższą wartość natężenia prądu. Właściwość tą nazywamy wzmocnieniem prądowym tranzystora

Tranzystor jest elementem złożonym z trzech warstw półprzewodnika typu p-n-p lub n-p-n tworzących dwa złącza. W tranzystorze rozróżniamy trzy elektrody: E- emiter, B- bazę, C- kolektor.

Tranzystor jest elementem złożonym z trzech warstw półprzewodnika typu p-n-p lub n-p-n tworzących dwa złącza. W tranzystorze rozróżniamy trzy elektrody: E- emiter, B- bazę, C- kolektor.