Barbara Wąsowicz

Barbara Wąsowicz

miewam sny Made in China a węże są obrzydliwe