Barbara Tadzik
Barbara Tadzik
Barbara Tadzik

Barbara Tadzik

szklanka jest do połowy pełna. Zawsze.