Barbara Tadzik

Barbara Tadzik

szklanka jest do połowy pełna. Zawsze.