Mateusz Aksamit
Więcej pomysłów od użytkownika Mateusz
STATYSTYKA PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH W LATACH '99-'03

STATYSTYKA PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH W LATACH '99-'03

Przykłady cyberterroryzmu:  - jedną z pierwszych cyberterrorystów była organizacja separatystów tamilskich z LTTE okupująca w ten sposób serwer ambasad Sri Lanki w 1998 roku.  - na początku 2003 roku grupa hakerów pochodzących z Arabii, przez godzinę usiłowała zakłócić pracę serwera Światowego Kongresu Żydów.  - Najbardziej spektakularnym był niewątpliwie atak na systemy kontroli lotów USA w zakresie identyfikacji obiektów latających i kierowania ruchem powietrznym 11 września 2001 roku.

Przykłady cyberterroryzmu: - jedną z pierwszych cyberterrorystów była organizacja separatystów tamilskich z LTTE okupująca w ten sposób serwer ambasad Sri Lanki w 1998 roku. - na początku 2003 roku grupa hakerów pochodzących z Arabii, przez godzinę usiłowała zakłócić pracę serwera Światowego Kongresu Żydów. - Najbardziej spektakularnym był niewątpliwie atak na systemy kontroli lotów USA w zakresie identyfikacji obiektów latających i kierowania ruchem powietrznym 11 września 2001 roku.

A jak Polska radzi sobie z tym problemem? Internet staje się coraz powszechniej używanym narzędziem, a usługi internetowe, takie jak bankowe konto internetowe, są już normalnością. Dlatego właśnie również w kraju przyjęty został rządowy program ochrony cyberprzestrzeni na lata 2009-2011, zakładający liczne działania prawne, techniczne i edukacyjne, które zabezpieczyć mają polską przestrzeń internetową przed ewentualnymi atakami.

A jak Polska radzi sobie z tym problemem? Internet staje się coraz powszechniej używanym narzędziem, a usługi internetowe, takie jak bankowe konto internetowe, są już normalnością. Dlatego właśnie również w kraju przyjęty został rządowy program ochrony cyberprzestrzeni na lata 2009-2011, zakładający liczne działania prawne, techniczne i edukacyjne, które zabezpieczyć mają polską przestrzeń internetową przed ewentualnymi atakami.

„Terroryzm to akt przemocy zaplanowany tak, aby zwrócić uwagę i dzięki zdobytemu rozgłosowi przekazać odpowiednie przesłanie." W tej definicji brakuje uściślenia czym dokładnie jest akt przemocy i jakiej grupy ma on dotyczyć. Akt terroru jest komunikatem, wiadomością, która ma za zadanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Skuteczność ataku można zweryfikować na podstawie ilości medialnych doniesień i komentarzy, tym samym replikując główne przesłanie jakie za sobą nosi.

„Terroryzm to akt przemocy zaplanowany tak, aby zwrócić uwagę i dzięki zdobytemu rozgłosowi przekazać odpowiednie przesłanie." W tej definicji brakuje uściślenia czym dokładnie jest akt przemocy i jakiej grupy ma on dotyczyć. Akt terroru jest komunikatem, wiadomością, która ma za zadanie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Skuteczność ataku można zweryfikować na podstawie ilości medialnych doniesień i komentarzy, tym samym replikując główne przesłanie jakie za sobą nosi.

Cyberterroryzm - neologizm opisujący dokonywanie aktów terroru przy pomocy zdobyczy technologii informacyjnej. Ma na celu wyrządzenie szkody z pobudek politycznych lub ideologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury o istotnym znaczeniu dla gospodarki lub obronności atakowanego kraju. Polega na celowym zakłóceniu interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni.

Cyberterroryzm - neologizm opisujący dokonywanie aktów terroru przy pomocy zdobyczy technologii informacyjnej. Ma na celu wyrządzenie szkody z pobudek politycznych lub ideologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury o istotnym znaczeniu dla gospodarki lub obronności atakowanego kraju. Polega na celowym zakłóceniu interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni.

By lepiej zrozumieć czym jest cyberterroryzm, najpierw trzeba zapoznać się z samym pojęciem terroryzmu. Terroryzm posiada wiele definicji. Jedną z nich zaproponowała Organizacja Narodów Zjednoczonych:  „Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu."

By lepiej zrozumieć czym jest cyberterroryzm, najpierw trzeba zapoznać się z samym pojęciem terroryzmu. Terroryzm posiada wiele definicji. Jedną z nich zaproponowała Organizacja Narodów Zjednoczonych: „Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu."

Pojęcie cyberterroryzmu jest obiektem publicznego zainteresowania przynajmniej od lat 80. XX w., a spekulacje jego dotyczące znacznie nasiliły się po zamachach 11 września 2001. Jako typowe cele ataków przywoływane są systemy kontroli lotów, infrastruktura bankowa, elektrownie czy systemy dostarczania wody.

Pojęcie cyberterroryzmu jest obiektem publicznego zainteresowania przynajmniej od lat 80. XX w., a spekulacje jego dotyczące znacznie nasiliły się po zamachach 11 września 2001. Jako typowe cele ataków przywoływane są systemy kontroli lotów, infrastruktura bankowa, elektrownie czy systemy dostarczania wody.