Ari
Więcej pomysłów od użytkownika Ari
Chỉ là một câu chuyện, mà Lean thấy sẽ thu hút các bạn. Nhìn tựa cũng đã hiểu, dân F.A lâu năm đâu? Bơi vào đi a~ ⊙3⊙

Chỉ là một câu chuyện, mà Lean thấy sẽ thu hút các bạn. Nhìn tựa cũng đã hiểu, dân F.A lâu năm đâu? Bơi vào đi a~ ⊙3⊙

Gaara

Gaara

Sasuke will cry for naruto? - http://animehappiness.com/storm/sasuke-will-cry-for-naruto/

Sasuke will cry for naruto? - http://animehappiness.com/storm/sasuke-will-cry-for-naruto/

Twitter                                                                                         More

Twitter More

<3 Sasuke - by kalichan88, DeviantArt

<3 Sasuke - by kalichan88, DeviantArt

I`m angry you know... by MattBarley monster beast creature animal | Create your own roleplaying game material w/ RPG Bard: www.rpgbard.com | Writing inspiration for Dungeons and Dragons DND D&D Pathfinder PFRPG Warhammer 40k Star Wars Shadowrun Call of Cthulhu Lord of the Rings LoTR + d20 fantasy science fiction scifi horror design | Not Trusty Sword art: click artwork for source

I`m angry you know... by MattBarley monster beast creature animal | Create your own roleplaying game material w/ RPG Bard: www.rpgbard.com | Writing inspiration for Dungeons and Dragons DND D&D Pathfinder PFRPG Warhammer 40k Star Wars Shadowrun Call of Cthulhu Lord of the Rings LoTR + d20 fantasy science fiction scifi horror design | Not Trusty Sword art: click artwork for source

Naruto

Naruto

I love this picture. Why is Sasuke hurt so bad? Did Naruto cause the wounds?…

I love this picture. Why is Sasuke hurt so bad? Did Naruto cause the wounds?…

MAN! I just got done with a Naruto marathon! One episode made me want to listen to "Monster" by Skillet

MAN! I just got done with a Naruto marathon! One episode made me want to listen to "Monster" by Skillet