Anna Torończak
Anna Torończak
Anna Torończak

Anna Torończak

Nie da się być pro­mieniem wszys­tkich, niektórzy wolą ciemność