Katarzyna Marcinkiewicz

Katarzyna Marcinkiewicz

Ludzie zawsze mówią o wolności. O wolności do życia w pewien sposób, bez bycia poniewieranym. Oczywiście, im dłużej żyje się w pewien sposób, tym mniej czuj