antichrist
antichrist nie utworzył(a) jeszcze żadnych tablic