Aneta Fundacyjna

Aneta Fundacyjna

Łomianki, Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1/189 / Fundacja Otwarte Ramiona - organizacja non profit o statucie organizacji pożytku publicznego.