More ideas from Andrzej
Kraków - Wawel

Kraków - Wawel

Warszawa – Zamek Królewski w Warszawi

Warszawa – Zamek Królewski w Warszawi

Bobolice

Bobolice

Żmigród

Żmigród

Szydłów

Szydłów - Zamek kró­lew­ski z XIV wieku, prze­bu­do­wa­ny w XVI w