Pinterest
Nauczyciele są jak ogrodnicy - Sir Ken Robinson

Nauczyciele są jak ogrodnicy - Sir Ken Robinson

4. Licencje CC - prawo autorskie

prawo autorskie i licencje creative commons - nowe media

PLATFORMA EDUSCIENCE

I have never been to Antarctica, and admittedly, visiting the southernmost continent is not high on my bucket list of travel destinations.Antarctica is the

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE, ang. Open Educational Resources – OER) to publikacje edukacyjne objęte prawną i techniczną swobodą dostępu. Korzystanie z nich jest możliwe na podstawie wolny…

Mapa otwartych zasobów edukacyjnych by aniakosm via slideshare

Material_diagnostyczny_-_szkoly_ponadgimnazjalne-1

Material_diagnostyczny_-_szkoly_ponadgimnazjalne-1