mokoša: goddess of the earth worshipped by the ancient slavs; one of the most primeval deities in the pagan slavic pantheon. mokosh is most likely a later and more strongly personified variant of the slavs’ elder earth goddess, “damp mother earth,” or mati syra zemlya.

” Goddess of the earth worshipped by the ancient Slavs; one of the most primeval deities in the pagan Slavic pantheon. Mokosh is most.

Świętowit z Wolina

Świętowit z Wolina

Świętowit. Piękne to imię, a oznacza ni mniej ni więcej, tylko "Silnego Pana", "Silnego Zwycięzcę" bowiem słowiańskie "święty", "svęt" oznaczało właśnie "silny" (podobnie jak "jary"), bez dzisiejszego, a wprowadzonego dopiero przez chrześcijaństwo znaczenia "sanctus". "Wit" od "witjaz?" natomiast pozostaje w związku z takimi słowami, jak witeź, wiciądz, będącymi oznaczeniami zwycięzcy, dzielnego wojownika, obdarzonego sukcesami na tym polu.

Światowid (statue) was the most important slavic god

PERUN  Jego towarzyszką jest Perperuna, utożsamiana zazwyczaj z siłami płodności. Imię Perun powinno Wam się oczywiście z czymś kojarzyć, a mianowicie z piorunem, gdyż bóg Perun jest m.in. władcą piorunów.

Perun wins Skipper Snake by on DeviantArt

Swaróg – bóg słońca, ognia i kowalstwa   (ARTYKUŁ)

Svarog is the god of the blacksmith, and as the father of Dažbog.Slavic mythology by Igor Ozhiganov

Bogowie_Polan_iko.jpg

Bogowie_Polan_iko.jpg

Wagrin-bialoruski-demon-kot

Wargin – słowiański demoniczny król kotów

Wagrin-bialoruski-demon-kot

Bogowie-Dziewanna » BogowiePolscy.net - Panteon Plemion Lechickich

Bogowie-Dziewanna » BogowiePolscy.net - Panteon Plemion Lechickich

Perun Każdy mniejszy kult mu przypisywany zasługuje na odrębne omówienie

In Slavic mythology, Perun (Cyrillic: Перун) is the highest god of the pantheon and the god of thunder and lightning. His other attributes w.

Syn Swaroga i Dabogi. Włada Słońcem, skazany na wieczne przemierzanie Nieboskłonu. Pan Ognia Niebiańskiego, Pan Ognia Ofiarnego i Władca Słońca, Pan Słońca, Nosiciel Złotej Tarczy, Pan Miesięcy

Bóg Swarożyc

Faces of the Gods by Nona Gerasimovna Kukel. - Old Samovar

Świętowit - słowiański Bóg - Rodzima Wiara - oficjalna strona

Świętowit - słowiański Bóg - Rodzima Wiara - oficjalna strona

Pinterest
Search