Ola Osmałek

Ola Osmałek

Mała despotyczna istota, z silnym przekonaniem o własnej nieomylności oraz niezwykle rozwiniętą potrzebą używania sarkazmu w każdej życiowej sytuacji.