Agnieszka Sobora

Agnieszka Sobora

nie wierzę takim obrońcom przyrody, u których miłość do przyrody przesiąknięta jest nienawiścią do człowieka.