album: kultura

⚡Prezentacja "Pradzieje człowieka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

⚡Prezentacja "Pradzieje człowieka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

⚡Prezentacja "Geologiczne dzieje Ziemi ! Budowa wewnętrzna Ziemi…"

⚡Prezentacja "Geologiczne dzieje Ziemi ! Budowa wewnętrzna Ziemi…"

⚡Prezentacja "ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA Zebrał i opracował : Maciej Belcarz."

⚡Prezentacja "ANTROPOGENEZA ANTROPOGENEZA Zebrał i opracował : Maciej Belcarz."

⚡Prezentacja "Najdawniejsze dzieje człowieka Osiągnięcia ludzi pierwotnych."

⚡Prezentacja "Najdawniejsze dzieje człowieka Osiągnięcia ludzi pierwotnych."

Ewolucja człowieka.  Australopitek.  Homo habilis  Homo erectus  Neardentalczyk  Homo sapiens.

Ewolucja człowieka.  Australopitek.  Homo habilis  Homo erectus  Neardentalczyk  Homo sapiens.

Pinterest
Szukaj