Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia.:)