Kadra 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, lato 1945 r. Stoją od lewej: NN „Chmiel", por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt", NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor"; z lewej pochylony sierż. Zygmunt Kuczyński „Kruk"; siedzą: Alicja Trojanowska „Krystyna", NN.

Kadra 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK. Podlasie, lato 1945 r. Stoją od lewej: NN „Chmiel", por. Zygmunt Błażejewicz „Zygmunt", NN, ppor. Lucjan Minkiewicz „Wiktor"; z lewej pochylony sierż. Zygmunt Kuczyński „Kruk"; siedzą: Alicja Trojanowska „Krystyna", NN.

1st of March - is the Polish National Day of Remembrance of "Soldiers Accursed"!    The Cursed Soldiers (or "damned soldiers"; Polish: Żołnierze Wyklęci) is a name applied to a variety of Polish resistance movements formed in the later stages of World War II and afterwards. Created by some members of the Polish Secret State, these clandestine organizations continued their armed struggle against the Stalinist government of Poland well into the 1950s.

of March - is the Polish National Day of Remembrance of "Soldiers Accursed"…

1st of March - is the Polish National Day of Remembrance of "Soldiers Accursed"!    The Cursed Soldiers (or "damned soldiers"; Polish: Żołnierze Wyklęci) is a name applied to a variety of Polish resistance movements formed in the later stages of World War II and afterwards. Created by some members of the Polish Secret State, these clandestine organizations continued their armed struggle against the Stalinist government of Poland well into the 1950s.

of March - is the Polish National Day of Remembrance of "Soldiers Accursed"…

Słynna V Brygada Wileńska AK („Brygadą Śmierci”). Rok 1945. Kadra V Brygady. Od lewej: Ppor. Henryk Wieliczko „Lufa”, zamordowany 14 marca 1949 r. na zamku lubelskim, Por. Marian Pluciński „Mścisław”, zamordowany 28 czerwca 1946 r. w białostockim więzieniu, Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, zamordowany 8 lutego 1951 r.na Mokotowie, Wachmistrz Jerzy Lejkowski „Szpagat”, zmarł 6 VII 1991 śmiercią naturalną, Ppor. Zdzisław Badocha „Żelazny”,poległ w walce z UB 26 czerwca 1946 r. koło Sztumu.

Polish 'Cursed soldiers' - it is a name applied to a variety of Polish resistance movements that were formed in the later stages of World War II and aft.

Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka”

Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka”

Żołnierze Wyklęci. 1944, Wileńszczyzna. Dowództwo 5 Brygady Wileńskiej AK w marszu. Od lewej: rtm Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" [dowódca 5 Brygady], NN, NN, NN, NN, ks. Aleksander Grabowski "Ignacy" [kapelan], ppor. Wiktor Wiącek "Rakoczy" [dowódca 1 komp. 5 Brygady], NN, NN, por. Grabowski "Pancerny", ppor. Sergiusz Sprudin [fotoreporter z Komendy Okręgu]. Fot. Mikołaj Sprudin / zbiory Ośrodka KARTA.

Żołnierze Wyklęci. 1944, Wileńszczyzna. Dowództwo 5 Brygady Wileńskiej AK w marszu. Od lewej: rtm Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" [dowódca 5 Brygady], NN, NN, NN, NN, ks. Aleksander Grabowski "Ignacy" [kapelan], ppor. Wiktor Wiącek "Rakoczy" [dowódca 1 komp. 5 Brygady], NN, NN, por. Grabowski "Pancerny", ppor. Sergiusz Sprudin [fotoreporter z Komendy Okręgu]. Fot. Mikołaj Sprudin / zbiory Ośrodka KARTA.

Piękny wiersz. Żołnierze Wyklęci

Piękny wiersz. Żołnierze Wyklęci

zolnierze_lupaszki-0.jpg (550×381)

zolnierze_lupaszki-0.jpg (550×381)

Grupa żołnierzy 4 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK, Białostocczyzna 1945 r.

Grupa żołnierzy 4 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej AK, Białostocczyzna 1945 r.

Pinterest
Search