Kurs rysunku DOMIN Radom - rysunek architektura / architecture drawings

Drawings and paintings of architecture and not only form DOMIN Radom drawing school. Rysunki i obrazy - architektury i nie tylko wykonane na kursie rysunku DOMIN Radom.
39 Piny42 Obserwujący
Town made in DOMIN Radom drawing school / Miasteczko wykonane w szkole rysunku DOMIN Radom https://web.facebook.com/DominRadom?_rdr

Town made in DOMIN Radom drawing school / Miasteczko wykonane w szkole rysunku DOMIN Radom https://web.facebook.com/DominRadom?_rdr

Old town made in DOMIN Radom drawing school by Filip Starzomski / Stare miasto wykonane w szkole rysunku DOMIN Radom przez Filipa Starzomskiego https://web.facebook.com/DominRadom?_rdr

Old town made in DOMIN Radom drawing school by Filip Starzomski / Stare miasto wykonane w szkole rysunku DOMIN Radom przez Filipa Starzomskiego https://web.facebook.com/DominRadom?_rdr

Su - 27 Flanker made by Jakub Michałkiewicz in DOMIN Radom drawing school / Su - 27 Flanker wykonany przez Jakuba Michałkiewicza w szkole rysunku DOMIN Radom  https://www.facebook.com/DominRadom

Su - 27 Flanker made by Jakub Michałkiewicz in DOMIN Radom drawing school / Su - 27 Flanker wykonany przez Jakuba Michałkiewicza w szkole rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom

Domino bricks by Julia Szablewska made in DOMIN Radom drawing school / Kostki domina wykonane przez Julię Szablewską w szkole rysunku DOMIN Radom  https://www.facebook.com/DominRadom

Domino bricks by Julia Szablewska made in DOMIN Radom drawing school / Kostki domina wykonane przez Julię Szablewską w szkole rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom

City alley made in pencil by Klaudia Rahman in DOMIN Radom drawing school / Zaułek miasta narysowany ołówkiem przez Klaudię Rahman w szkole rysunku DOMIN Radom  https://www.facebook.com/DominRadom?ref=bookmarks

City alley made in pencil by Klaudia Rahman in DOMIN Radom drawing school / Zaułek miasta narysowany ołówkiem przez Klaudię Rahman w szkole rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom?ref=bookmarks

Machines study made in DOMIN Radom drawing school by Michalina Gradzik/ Studium maszyn wykonany w szkole rysunku DOMIN Radom przez Michalinę Gradzik https://web.facebook.com/DominRadom?_rdr

Machines study made in DOMIN Radom drawing school by Michalina Gradzik/ Studium maszyn wykonany w szkole rysunku DOMIN Radom przez Michalinę Gradzik https://web.facebook.com/DominRadom?_rdr

Iron bridge made in DOMIN Radom drawing school / Most żelazny wykonany w szkole rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom

Iron bridge made in DOMIN Radom drawing school / Most żelazny wykonany w szkole rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom

Ghotic portal made in DOMIN Radom drawing school / Portal gotycki wykonany w szokle rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom

Ghotic portal made in DOMIN Radom drawing school / Portal gotycki wykonany w szokle rysunku DOMIN Radom https://www.facebook.com/DominRadom

Karlsch Pallace in Radom, drawing made during summer plain-air classes in DOMIN Radom drawing school / Pałac Karlschów w Radomiu, rysunek wykonany w czasie plenerowych lekcji szkoły rysunku DOMIN  https://www.facebook.com/DominRadom?ref=bookmarks

Karlsch Pallace in Radom, drawing made during summer plain-air classes in DOMIN Radom drawing school / Pałac Karlschów w Radomiu, rysunek wykonany w czasie plenerowych lekcji szkoły rysunku DOMIN https://www.facebook.com/DominRadom?ref=bookmarks

Pinterest
Szukaj