Auto stickers

70 Pins124 Followers
Naklejka Ograniczenie prędkości 25 km.Oznaczenie określa indywidualną dopuszczalną prędkość ustaloną przez organ rejestrujący.

Naklejka Ograniczenie prędkości 25 km.Oznaczenie określa indywidualną dopuszczalną prędkość ustaloną przez organ rejestrujący.

Naklejka Gazy niepalne i nietrujące. Oznaczenie stosowane w transporcie gazów niepalnych i nietrujących określonych w klasie 2 Umowy ADR.

Naklejka Gazy niepalne i nietrujące. Oznaczenie stosowane w transporcie gazów niepalnych i nietrujących określonych w klasie 2 Umowy ADR.

Naklejka Gazy Palne. Oznaczenie stosowane w transporcie gazów palnych określonych w klasie 2 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia: Zagrożenie pożarem...

Naklejka Gazy Palne. Oznaczenie stosowane w transporcie gazów palnych określonych w klasie 2 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia: Zagrożenie pożarem...

Naklejka Gazy trujące. Oznaczenie stosowane w transporcie gazów trujących określonych w klasie 2 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia....

Naklejka Gazy trujące. Oznaczenie stosowane w transporcie gazów trujących określonych w klasie 2 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia....

Naklejka Materiały ciekłe zapalne. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów ciekłych zapalnych określonych w klasie 3 Umowy ADR. Charakterystyka...

Naklejka Materiały ciekłe zapalne. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów ciekłych zapalnych określonych w klasie 3 Umowy ADR. Charakterystyka...

Sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych, powinny posiadać oznakowanie wskazane powyżej. Oznakowanie powinno być...

Sztuki przesyłki zawierające towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych, powinny posiadać oznakowanie wskazane powyżej. Oznakowanie powinno być...

Naklejka Materiały o podwyższonej temperaturze. Oznaczenie stosowane w trakcie transportu materiałów o podwyższonej temperaturze. Charakterystyka...

Naklejka Materiały o podwyższonej temperaturze. Oznaczenie stosowane w trakcie transportu materiałów o podwyższonej temperaturze. Charakterystyka...

Naklejka Materiały samozapalne. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów samozapalnych określonych w klasie 4 Umowy ADR.

Naklejka Materiały samozapalne. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów samozapalnych określonych w klasie 4 Umowy ADR.

Naklejka Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów stałych...

Naklejka Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów stałych...

Naklejka Materiały trujące. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów trujących określonych w klasie 6 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały trujące. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów trujących określonych w klasie 6 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały utleniające. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów utleniających określonych w klasie 5 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały utleniające. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów utleniających określonych w klasie 5 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały zagrażające środowisku. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów zagrażających środowisku. Charakterystyka zagrożenia: Zagrożenie...

Naklejka Materiały zagrażające środowisku. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów zagrażających środowisku. Charakterystyka zagrożenia: Zagrożenie...

Naklejka Materiały zakaźne. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów zakaźnych określonych w klasie 6 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały zakaźne. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów zakaźnych określonych w klasie 6 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały żrące. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów żrących określonych w klasie 8 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka Materiały żrące. Oznaczenie stosowane w transporcie materiałów żrących określonych w klasie 8 Umowy ADR. Charakterystyka zagrożenia...

Naklejka na nr rozpoznawcze

Naklejka na nr rozpoznawcze

Naklejką tą oznacza się skrzynki ADR oraz miejsca przechowywania skrzynki ADR, jeżeli ta jest niewidoczna w pojeździe samochodowym. Wymiar naklejki...

Naklejką tą oznacza się skrzynki ADR oraz miejsca przechowywania skrzynki ADR, jeżeli ta jest niewidoczna w pojeździe samochodowym. Wymiar naklejki...

Pinterest
Search