Pinterest
QUIZIZZ Instrukcja tworzenia i gry Quizziz Autor: Marta Florkiewicz - Borkowska

QUIZIZZ Instrukcja tworzenia i gry Quizziz Autor: Marta Florkiewicz - Borkowska

Jak montować filmy na YouTube

Jak montować filmy na YouTube

Tworzenie prezentacji w Dysk Google

Tworzenie prezentacji w Dysk Google

Tworzenie rysunku w Dysk Google

Tworzenie rysunku w Dysk Google

Video - Voki - instrukcja tworzenia awatara

Video - Voki - instrukcja tworzenia awatara

Jak importować pliki na Dysk Google

Jak importować pliki na Dysk Google

Tworzenie dokumentu w Dysk Google

Tworzenie dokumentu na Dysk Drive

Kahoot Quiz - instrukcja tworzenia i przeprowadzania gier - Pdf

Kahoot Quiz - instrukcja tworzenia i przeprowadzania gier - Pdf

Ja stworzyć plakat w aplikacji na tablet Pic Colage

Ja stworzyć plakat w aplikacji na tablet Pic Colage

Tworzenie gry w LearningApss

Tworzenie gry w LearningApss

Pdf - Zondle - tworzenie i przeprowadzanie gier

Pdf - Zondle - tworzenie i przeprowadzanie gier

Class Badges - platforma do przyznawania odznak - Pdf

Class Badges - platforma do przyznawania odznak - Pdf

Pdf - LearningApps - jak stworzyć ćwiczenie - "dopasuj napis do obrazka"

Matching Pairs/Dopasuj pary

Pdf - LearningApps - jak stworzyć ćwiczenie - "dopasuj napis do obrazka"