Hotel Podklasztorze

Hotel Podklasztorze

Hotel Podklasztorze w XII-wiecznym opactwie cystersów w Sulejowie. Basen Sauna Spa.
Hotel Podklasztorze