Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna

www.pah.org.pl
Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc osobom dotkniętym skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Dziękujemy, że jesteście z nami!
Polska Akcja Humanitarna