Miroslaw Ceglowski

Miroslaw Ceglowski

"Dłonie moje też są twoje, Moje są też dłonie twoje"