Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

Poprzez nasze działania chcemy umacniać więź mieszkańców Nowej Huty z miejscem, w którym żyją.