Bronze Eye

Bronze Eye

www.wattpad.com/user/BronzeEye
Warszawa / Jestem zbyt stara, by oglądać bajki, a nadal to robię. Jestem zbyt młoda, by być doświadczona w życiowych sprawach.
Bronze Eye