Bronze Eye

Bronze Eye

Warszawa / Jestem zbyt stara, by oglądać bajki, a nadal to robię. Jestem zbyt młoda, by być doświadczona w życiowych sprawach.