Lots Of Coffee

Lots Of Coffee

lots-of.coffee
Poznań, Polska / Lots Of Coffee is a privately kept graphics design agency, which offers professional websites design and eye-catching advertising graphics.
Lots Of Coffee
More ideas from Lots Of Coffee
Contact page of a Polish solicitor. Strona kontakt polskiego adwokata. http://www.magdalenakrzys.pl

Contact page of a Polish solicitor. Strona kontakt polskiego adwokata. http://www.magdalenakrzys.pl

W ostatnich dwóch latach współpracowaliśmy z Poznańską Gminą Żydowską oraz Urzędem Miasta Poznania przy opracowaniu plakatów, ulotek i zaproszeń na obchody 65 i 66 rocznicy powstania Państwa Izrael oraz obchodów święta ulicy Żydowskiej.  In the last 2 years I've been working with Jewish community in Poznan, Poland preparing posters, flyers and invitations for the 65th & 66th anniversary of Israel and anniversary of Jewish Street in Poznan.

W ostatnich dwóch latach współpracowaliśmy z Poznańską Gminą Żydowską oraz Urzędem Miasta Poznania przy opracowaniu plakatów, ulotek i zaproszeń na obchody 65 i 66 rocznicy powstania Państwa Izrael oraz obchodów święta ulicy Żydowskiej. In the last 2 years I've been working with Jewish community in Poznan, Poland preparing posters, flyers and invitations for the 65th & 66th anniversary of Israel and anniversary of Jewish Street in Poznan.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's a main panel. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam główny ekran.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's a main panel. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam główny ekran.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's an authentication screen. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam ekran logowania.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's an authentication screen. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam ekran logowania.

Design of mobile website for a French transport company. Projekt mobilnej strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

Design of mobile website for a French transport company. Projekt mobilnej strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

Design of a website for a French transport company. Projekt strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

Design of a website for a French transport company. Projekt strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee.  Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee. Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee.  Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee. Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee.  Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee. Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

I've introduced complete rebranding for a Polish singer Jolanta Tarnawa. This includes e.g. new logo and new website. Since the band performs a mix of Polish and Ukrainian folk music in a rock arrangment thus a rocky doll :-) Przeprowadziłam rebranding dla polskiej piosenkarki Jolanty Tarnawa. Dotyczy to m.in.: nowego logo i nowej strony internetowej. Zespół wykonuje połączenie muzyki polskiej z ukraińską z rock'owym sznytem, stąd rock'owa laleczka :-)

I've introduced complete rebranding for a Polish singer Jolanta Tarnawa. This includes e.g. new logo and new website. Since the band performs a mix of Polish and Ukrainian folk music in a rock arrangment thus a rocky doll :-) Przeprowadziłam rebranding dla polskiej piosenkarki Jolanty Tarnawa. Dotyczy to m.in.: nowego logo i nowej strony internetowej. Zespół wykonuje połączenie muzyki polskiej z ukraińską z rock'owym sznytem, stąd rock'owa laleczka :-)