Lots Of Coffee

Lots Of Coffee

lots-of.coffee
Poznań, Polska / Lots Of Coffee is a privately kept graphics design agency, which offers professional websites design and eye-catching advertising graphics.
Lots Of Coffee
More ideas from Lots Of Coffee
Contact page of a Polish solicitor. Strona kontakt polskiego adwokata. http://www.magdalenakrzys.pl

Contact page of a Polish solicitor. Strona kontakt polskiego adwokata. http://www.magdalenakrzys.pl

W ostatnich dwóch latach współpracowaliśmy z Poznańską Gminą Żydowską oraz Urzędem Miasta Poznania przy opracowaniu plakatów, ulotek i zaproszeń na obchody 65 i 66 rocznicy powstania Państwa Izrael oraz obchodów święta ulicy Żydowskiej.  In the last 2 years I've been working with Jewish community in Poznan, Poland preparing posters, flyers and invitations for the 65th & 66th anniversary of Israel and anniversary of Jewish Street in Poznan.

W ostatnich dwóch latach współpracowaliśmy z Poznańską Gminą Żydowską oraz Urzędem Miasta Poznania przy opracowaniu plakatów, ulotek i zaproszeń na obchody 65 i 66 rocznicy powstania Państwa Izrael oraz obchodów święta ulicy Żydowskiej. In the last 2 years I've been working with Jewish community in Poznan, Poland preparing posters, flyers and invitations for the 65th & 66th anniversary of Israel and anniversary of Jewish Street in Poznan.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's a main panel. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam główny ekran.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's a main panel. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam główny ekran.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's an authentication screen. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam ekran logowania.

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Here's an authentication screen. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku. Tutaj pokazałam ekran logowania.

Design of mobile website for a French transport company. Projekt mobilnej strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

Design of mobile website for a French transport company. Projekt mobilnej strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

Design of a website for a French transport company. Projekt strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

Design of a website for a French transport company. Projekt strony internetowej dla francuskiej firmy transportowej.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee.  Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee. Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee.  Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee. Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee.  Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

My own company visual identity including new logo and new website. Please have a look at http://lots-of.coffee. Identyfikacja wizualna mojej własnej firmy: nowe logo i nowa strona internetowa. Zapraszam na http://lots-of.coffee.

I've introduced complete rebranding for a Polish singer Jolanta Tarnawa. This includes e.g. new logo and new website. Since the band performs a mix of Polish and Ukrainian folk music in a rock arrangment thus a rocky doll :-) Przeprowadziłam rebranding dla polskiej piosenkarki Jolanty Tarnawa. Dotyczy to m.in.: nowego logo i nowej strony internetowej. Zespół wykonuje połączenie muzyki polskiej z ukraińską z rock'owym sznytem, stąd rock'owa laleczka :-)

I've introduced complete rebranding for a Polish singer Jolanta Tarnawa. This includes e.g. new logo and new website. Since the band performs a mix of Polish and Ukrainian folk music in a rock arrangment thus a rocky doll :-) Przeprowadziłam rebranding dla polskiej piosenkarki Jolanty Tarnawa. Dotyczy to m.in.: nowego logo i nowej strony internetowej. Zespół wykonuje połączenie muzyki polskiej z ukraińską z rock'owym sznytem, stąd rock'owa laleczka :-)

A visual design of a b2b platform being still under development and planned to be released by the end of 2015. Identyfikacja wizualna platformy b2b, będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku.

A visual design of a platform being still under development and planned to be released by the end of Identyfikacja wizualna platformy będącej nadal w produkcji i zaplanowanej do wydania do końca 2015 roku.

Design of a logo for a French transport company. Projekt logo dla francuskiej firmy transportowej.

Design of a logo for a French transport company.

Solicitors also use visual identity - this time a logo. Adwokaci również używają identyfikacji wizualnej - w tym przypadku logo.

Solicitors also use visual identity - this time a logo. Adwokaci również używają identyfikacji wizualnej - w tym przypadku logo.

Logo submited to graphics contest. Logo zgłoszone do konkursu.

Logo submited to graphics contest. Logo zgłoszone do konkursu.

Firma Lots Of Coffee nazywała się dotychczas Lucky Black. Poniżej jej poprzednie logo. My "Lots Of Coffee" company used to be named Lucky Black. This is my previous logo.

Firma Lots Of Coffee nazywała się dotychczas Lucky Black. My "Lots Of Coffee" company used to be named Lucky Black. This is my previous logo.

A poster featuring 9 of Stone's Rules. Plakat przedstawiający 9 zasad Stone'a.

A poster featuring 9 of Stone's Rules. Plakat przedstawiający 9 zasad Stone'a.