Fundacja Patrimonium Europae

Fundacja Patrimonium Europae

Europa / Celem Fundacji jest działalność na rzecz badania oraz popularyzacji kultury i tradycji europejskiej, a także rozwoju oraz ochrony dziedzictwa Europy.
Fundacja Patrimonium Europae