Daniel Kotowski

Daniel Kotowski

Europe, Poland, Lublin / Flexible, introvert, open minded, optymistic, well-organized, coaching, business, IT, electric guitar.
Daniel Kotowski