27 listopada 1915 r. urodził się Stanisław Skalski, polski genarał brygady pilot, as lotnictwa myśliwskiego z okresu II wojny światowej o najwyższej liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów. Urodził się w Kodymie (Ukraina). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości osiadł w jej okrojonych gr

27 listopada 1915 r. urodził się Stanisław Skalski, polski genarał brygady pilot, as lotnictwa myśliwskiego z okresu II wojny światowej o najwyższej liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów. Urodził się w Kodymie (Ukraina). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości osiadł w jej okrojonych gr

22 listopada 1878 r. zmarł Ludwik Mierosławski. Ludwik Mierosławski - polski generał, polityk, pisarz, historyk wojskowości, przywódca dwóch powstań w Wielkopolsce, działacz niepodległościowy i emigracyjny, dyktator powstania styczniowego. Przyszedł na świat 17 stycznia 1814 r. w Nemours (Fr

22 listopada 1878 r. zmarł Ludwik Mierosławski. Ludwik Mierosławski - polski generał, polityk, pisarz, historyk wojskowości, przywódca dwóch powstań w Wielkopolsce, działacz niepodległościowy i emigracyjny, dyktator powstania styczniowego. Przyszedł na świat 17 stycznia 1814 r. w Nemours (Fr

17 listopada 1370 r. Ludwik Węgierski został królem Polski. Ludwik I Wielki, zwany Węgierskim ur. 5 marca 1326 r. w Wyszehradzie. Król Węgier i Polski, syn Karola Roberta z dynastii Andegawenów i Elżbiety Łokietkówny. Tron węgierski objął po śmierci ojca w 1342 r. doprowadzając za swego panow

17 listopada 1370 r. Ludwik Węgierski został królem Polski. Ludwik I Wielki, zwany Węgierskim ur. 5 marca 1326 r. w Wyszehradzie. Król Węgier i Polski, syn Karola Roberta z dynastii Andegawenów i Elżbiety Łokietkówny. Tron węgierski objął po śmierci ojca w 1342 r. doprowadzając za swego panow

16 listopada 1611 r. elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi III Wazie. W 1611 r. elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern udał się z dworu w Królewcu przez Szczytno do Warszawy, gdzie został przyjęty przez króla Zygmunta III Wazę w sprawie r

16 listopada 1611 r. elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi III Wazie. W 1611 r. elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern udał się z dworu w Królewcu przez Szczytno do Warszawy, gdzie został przyjęty przez króla Zygmunta III Wazę w sprawie r

1 grudnia 1830 r. został założony Klub Patriotyczny. 1 grudnia 1830 r. grupa cywilnych działaczy Sprzysiężenia Wysockiego założyła Towarzystwo Patriotyczne z Joachimem Lelewelem na czele. Celem było zmuszenie Rady Administracyjnej do kontynuowania walki. Klub Patriotyczny lub Towarzystwo

1 grudnia 1830 r. został założony Klub Patriotyczny. 1 grudnia 1830 r. grupa cywilnych działaczy Sprzysiężenia Wysockiego założyła Towarzystwo Patriotyczne z Joachimem Lelewelem na czele. Celem było zmuszenie Rady Administracyjnej do kontynuowania walki. Klub Patriotyczny lub Towarzystwo

30 listopada 1808 r. polski szwadron Szwoleżerów Gwardii przeprowadził zwycięską szarżę w czasie bitwy pod Somosierrą. Somosierra - przełęcz w Hiszpanii w górach Sierra de Guadarrama - Góry Kastylijskie, strategiczny punkt na drodze do Madrytu. 30 listopada 1808 r. szwadron polskich szwoleżer

30 listopada 1808 r. polski szwadron Szwoleżerów Gwardii przeprowadził zwycięską szarżę w czasie bitwy pod Somosierrą. Somosierra - przełęcz w Hiszpanii w górach Sierra de Guadarrama - Góry Kastylijskie, strategiczny punkt na drodze do Madrytu. 30 listopada 1808 r. szwadron polskich szwoleżer

30 listopada 1868 r. zmarł Hipolit Cegielski, polski filolog, przemysłowiec, działacz społeczny, dziennikarz. Hipolit Cegielski - wielkopolski działacz społeczno-kulturalny, językoznawca i nauczyciel, autor jednego z najważniejszych podręczników literatury polskiej, dzisiaj znany jako przemys

30 listopada 1868 r. zmarł Hipolit Cegielski, polski filolog, przemysłowiec, działacz społeczny, dziennikarz. Hipolit Cegielski - wielkopolski działacz społeczno-kulturalny, językoznawca i nauczyciel, autor jednego z najważniejszych podręczników literatury polskiej, dzisiaj znany jako przemys

28 listopada 1627 r. Polacy pokonali Szwedów w bitwie morskiej pod Oliwą. Od połowy 1627 r. silna eskadra szwedzkich okrętów zablokowała Gdańsk, chcąc ekonomiczną blokadą załamać handel Rzeczypospolitej. Wskutek liczebnej i ogniowej przewagi nieprzyjaciela polska flota nie próbowała nawet prz

Bitwa pod Oliwą 1627 3 - Polish Navy - Wikipedia, the free encyclopedia

28 listopada 1943 r. rozpoczęła się konferencja teherańska – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. wielkiej trójki). Pierwsze spotkanie przywódców tzw. wielkiej trójki państw koalicji antyhitlerowskiej: Józefa Stalina - ZSRR, Franklina Delano Roosevelta - USA i Winstona Church

rr in Devil is Satan is Lucifer not a Fallen Angel but the anointed Cherub who led Worship of God & demons are disembodied spirits of giants (offspring of female humans/fallen angels) ANTARCTICA EMPIRE Steve Quayle & Douglas Dietrich

27 listopada 1815 r. car Rosji Aleksander I nadał konstytucję Królestwu Polskiemu. Konstytucja Królestwa Polskiego, a właściwie ustawa zasadnicza nadana Królestwu Kongresowemu 27 listopada 1815 r. przez cara Aleksandra I. była tzw. konstytucją oktrojowaną, czyli nadaną odgórnie, nie od razu

Car Aleksander I nadał konstytucję Królestwu Polskiemu

26 listopada 1715 r. zawiązano konfederację tarnogrodzką, której skutkiem była dwuletnia wojna domowa. 26 listopada 1715 r. w Tarnogrodzie szlachta zawiązała konfederację przeciwko rządom saskim Augusta II Mocnego, dążącego do wzmocnienia władzy przy pomocy wojsk saskich. Za cel konfederaci p

Traktat pomiędzy królem Polski i carem Rosji

26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu zmarł Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz - działacz polityczny, publicysta, jeden z najsłynniejszych literatów romantyzmu w Polsce, filozof, wieszcz narodowy, tłumacz. Przyszedł na świat 24 grudnia 1798 roku. Uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej

26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu zmarł Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz - działacz polityczny, publicysta, jeden z najsłynniejszych literatów romantyzmu w Polsce, filozof, wieszcz narodowy, tłumacz. Przyszedł na świat 24 grudnia 1798 roku. Uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej

Po klęsce Powstania Kościuszkowskiego 5 stycznia 1795 r. król Stanisław August z polecenia Katarzyny II opuścił na zawsze swoją ukochaną Warszawę i w asyście dragonów rosyjskich wyjechał do Grodna. Tam też 25 listopada, w dniu imienin rosyjskiej carycy i zarazem 31. rocznicy jego własnej koronacji,

Po klęsce Powstania Kościuszkowskiego 5 stycznia 1795 r. król Stanisław August z polecenia Katarzyny II opuścił na zawsze swoją ukochaną Warszawę i w asyście dragonów rosyjskich wyjechał do Grodna. Tam też 25 listopada, w dniu imienin rosyjskiej carycy i zarazem 31. rocznicy jego własnej koronacji,

Pinterest
Search