Kryształki kwasu cytrynowego pod mikroskopem polaryzacyjnym - takie efekty można zobaczyć podczas zajęć w naszym labie biologicznym / Citric acid crystals under the polarizing microscope - you can see it currently in our biologic lab

Kryształki kwasu cytrynowego pod mikroskopem polaryzacyjnym - takie efekty można zobaczyć podczas zajęć w naszym labie biologicznym / Citric acid crystals under the polarizing microscope - you can see it currently in our biologic lab

Walentynki w stylu Kopernika - krwawe serce z naszego labu chemicznego - żelazny drucik reaguje z rozpuszczona w wodzie solą, w efekcie powstaje rodanek żelaza nazywany też sztuczną krwią. /Valentine's Day in Copernicus' style  - the bloody heart from our chemical lab - iron wire reacts with salt dissolved in water, the result is an iron thiocyanate also known as artificial blood.

Walentynki w stylu Kopernika - krwawe serce z naszego labu chemicznego - żelazny drucik reaguje z rozpuszczona w wodzie solą, w efekcie powstaje rodanek żelaza nazywany też sztuczną krwią. /Valentine's Day in Copernicus' style - the bloody heart from our chemical lab - iron wire reacts with salt dissolved in water, the result is an iron thiocyanate also known as artificial blood.

Laboratorium chemiczne / Chemistry lab

Zielone glony a'la kawior / Green algae looking like caviar

Serotonina z pleksi / Serotonin cut from plexi

Serotonina z pleksi / Serotonin cut from plexi

Szalka z bakterią pałeczki okrężnicy ztransformowane plazmidem pGLO, dzięki czemu stają się fluorescencyjne. / Pan of the bacterium E. coli transformed by plasmid pGlo so they can become fluorescent.

Szalka z bakterią pałeczki okrężnicy ztransformowane plazmidem pGLO, dzięki czemu stają się fluorescencyjne. / Pan of the bacterium E. coli transformed by plasmid pGlo so they can become fluorescent.

Powiększenie liścia moczarki kanadyjskiej / Magnification of the leaf of Canadian waterweed

Powiększenie liścia moczarki kanadyjskiej / Magnification of the leaf of Canadian waterweed

Minilaby w Koperniku / Minilabs in Copernicus

Minilaby w Koperniku / Minilabs in Copernicus

Na zajęciach w pracowni robotycznej / The classes in the robotics lab

Na zajęciach w pracowni robotycznej / The classes in the robotics lab

Laboratorium biologiczne / Biology lab

Laboratorium biologiczne / Biology lab

Moczarka kanadyjska i muszla po małżu /

Moczarka kanadyjska i muszla po małżu /

Do oczu pluszaków przyszywamy diody, a potem przykładamy do nich ręce i ... świecą - zajęcia w pracowni robotycznej / We add diodes to the eyes of teddy bears and then attach them to the hands and ... they shine - workshop in the robotics lab

Do oczu pluszaków przyszywamy diody, a potem przykładamy do nich ręce i . świecą - zajęcia w pracowni robotycznej / We add diodes to the eyes of teddy bears and then attach them to the hands and . they shine - workshop in the robotics lab

Dzień z chemią w labie chemicznym / Day of chemistry in the chemical lab

Dzień z chemią w labie chemicznym / Day of chemistry in the chemical lab

Eksperyment z metalem i rtęcią / Experiment with the use of metal and mercury

Eksperyment z metalem i rtęcią / Experiment with the use of metal and mercury

Wszystko jest muzyką w pracowni robotycznej / Everything is music in the Robotics lab

Wszystko jest muzyką w pracowni robotycznej CNK

Pokaz laserowy "Życie w kropli wody" / Laser show "Life in a drop of water"

Pokaz laserowy "Życie w kropli wody" / Laser show "Life in a drop of water"

Pinterest
Search