Mój Access 2010+

MS Access - bazy danych. Programowanie w VBA. 32- i 64-bitowe środowisko VBA 7.0
19 Piny0 Obserwujący
15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funk

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funk

pin 1
01. • #VBA 7.0 i MS #Access 2010+ Microsoft Office 2010+ jest obecnie dostępny w wersji 32 i 64-bitowej. Wersja 64 bitowa umożliwia pracę z dużymi zbiorami danych. Jest to ważne podczas pracy z dużą ilością danych w programie Microsoft Excel 2010+. Wraz z wprowadzeniem nowej, 64 bitowej, wersji pakietu Microsoft Office 2010+, wprowadzono nową wersję Visual Basic for Applications (VBA) pod nazwą #VBA7.0, która przeznaczona jest do pracy zarówno w #32bitowych i #64bitowych aplikacjach.

01. • #VBA 7.0 i MS #Access 2010+ Microsoft Office 2010+ jest obecnie dostępny w wersji 32 i 64-bitowej. Wersja 64 bitowa umożliwia pracę z dużymi zbiorami danych. Jest to ważne podczas pracy z dużą ilością danych w programie Microsoft Excel 2010+. Wraz z wprowadzeniem nowej, 64 bitowej, wersji pakietu Microsoft Office 2010+, wprowadzono nową wersję Visual Basic for Applications (VBA) pod nazwą #VBA7.0, która przeznaczona jest do pracy zarówno w #32bitowych i #64bitowych aplikacjach.

heart 1
02. • Data #tygodniowa ISO #8601 Konwersja daty do formatu Daty tygodniowej, zgodnie z normą ISO 8601. #ISO8601 to międzynarodowa norma ISO określająca sposób zapisu daty i czasu. W standardzie tym używa się sformatowanych ciągów znaków ustawionych w porządku od najbardziej znaczących (rok) do najmniej znaczących (dni, sekundy lub ich części). Norma określa numeryczny format daty i czasu (bez używania nazw miesięcy, dni, tygodni i literowych oznaczeń czasu przed lub po południu).

02. • Data #tygodniowa ISO #8601 Konwersja daty do formatu Daty tygodniowej, zgodnie z normą ISO 8601. #ISO8601 to międzynarodowa norma ISO określająca sposób zapisu daty i czasu. W standardzie tym używa się sformatowanych ciągów znaków ustawionych w porządku od najbardziej znaczących (rok) do najmniej znaczących (dni, sekundy lub ich części). Norma określa numeryczny format daty i czasu (bez używania nazw miesięcy, dni, tygodni i literowych oznaczeń czasu przed lub po południu).

03 • #Bug funkcji #WOY (MyDate As Date) As Integer. Funkcje #Format (...) i #DatePart (...) nie zawsze zwracają prawidłowy wynik. Na stronie Microsoftu znalazłem opis błędu biblioteki #Oleaut32.dll, w którym czytamy: „Przy ustalaniu numeru tygodnia zgodnie z normą ISO 8601, za pomocą funkcji Format (...) lub DatePart (...) z biblioteki Oleaut32.dll funkcje te dla ostatniego poniedziałku w niektórych latach, zwracają nieprawidłowy numer tygodnia (53 tydzień), zamiast 1-szy tydzień” ...

03 • #Bug funkcji #WOY (MyDate As Date) As Integer. Funkcje #Format (...) i #DatePart (...) nie zawsze zwracają prawidłowy wynik. Na stronie Microsoftu znalazłem opis błędu biblioteki #Oleaut32.dll, w którym czytamy: „Przy ustalaniu numeru tygodnia zgodnie z normą ISO 8601, za pomocą funkcji Format (...) lub DatePart (...) z biblioteki Oleaut32.dll funkcje te dla ostatniego poniedziałku w niektórych latach, zwracają nieprawidłowy numer tygodnia (53 tydzień), zamiast 1-szy tydzień” ...

04. • Czy w 64-bitowym #VBA 7 uchwyt okna #hwnd jest liczbą typu #LongLong ? W 32-bitowym VBA wszystkie uchwyty i wskaźniki są liczbą typu Long, a w 64-bitowym liczbą typu LongLong. W środowisku VBA 7 wprowadzono nową liczbę typu #LongPtr, która przyjmuje w 32-bit VBA typ Long (liczba 4 bajtowa), a w 64-bit wersji typ #LongLong (8 bajtowa liczba). Przypisanie uchwytu lub wskaźnika w 64-bit #VBA do zmiennej typu Long jest błędem i może prowadzić do nieprzewidzianych błędów,

04. • Czy w 64-bitowym #VBA 7 uchwyt okna #hwnd jest liczbą typu #LongLong ? W 32-bitowym VBA wszystkie uchwyty i wskaźniki są liczbą typu Long, a w 64-bitowym liczbą typu LongLong. W środowisku VBA 7 wprowadzono nową liczbę typu #LongPtr, która przyjmuje w 32-bit VBA typ Long (liczba 4 bajtowa), a w 64-bit wersji typ #LongLong (8 bajtowa liczba). Przypisanie uchwytu lub wskaźnika w 64-bit #VBA do zmiennej typu Long jest błędem i może prowadzić do nieprzewidzianych błędów,

05. • Wywołanie funkcje #API w 64-bitowym #VBA 7.0 • Jak zadeklarować i uruchomić funkcje API w MS #Access 2010+, tak by prawidłowo działały zarówno w 32-bitowym, jak i 64-bitowym środowisku #VBA7.0 oraz w wersjach niższych VBA możemy dowiedzieć się na portalu MSDN (Microsoft Developer Network). API - Application Programming Interface jest to zbiór funkcji i procedur znajdujących się w plikach #dll (Dynamic Link Library). Inaczej mówiąc są to biblioteki dołączane dynamicznie.

05. • Wywołanie funkcje #API w 64-bitowym #VBA 7.0 • Jak zadeklarować i uruchomić funkcje API w MS #Access 2010+, tak by prawidłowo działały zarówno w 32-bitowym, jak i 64-bitowym środowisku #VBA7.0 oraz w wersjach niższych VBA możemy dowiedzieć się na portalu MSDN (Microsoft Developer Network). API - Application Programming Interface jest to zbiór funkcji i procedur znajdujących się w plikach #dll (Dynamic Link Library). Inaczej mówiąc są to biblioteki dołączane dynamicznie.

06. Opisowy i numeryczny typ zmiennej w #VBA. W trakcie pisania kodu, czasami musimy sprawdzić typ zadeklarowanej zmiennej. … W artykule Uchwyt okna w 64-bitowym środowisku #VBA7, poruszającym zagadnienie przekazania uchwytu #hwnd w 32 bitowej i 64 bitowej wersji MS #Access 2010+ oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy w 64 bitowym VBA 7 właściwość Me.hwnd jest liczbą typu #LongLong ” w celu sprawdzenia typu zmiennej użyłem funkcji: Function #VarType (VarName) As VbVarType zwracającej

06. Opisowy i numeryczny typ zmiennej w #VBA. W trakcie pisania kodu, czasami musimy sprawdzić typ zadeklarowanej zmiennej. … W artykule Uchwyt okna w 64-bitowym środowisku #VBA7, poruszającym zagadnienie przekazania uchwytu #hwnd w 32 bitowej i 64 bitowej wersji MS #Access 2010+ oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy w 64 bitowym VBA 7 właściwość Me.hwnd jest liczbą typu #LongLong ” w celu sprawdzenia typu zmiennej użyłem funkcji: Function #VarType (VarName) As VbVarType zwracającej

07. Funkcje #API – jak pobrać tytuł okna o uchwycie #hwnd. MS #Access posiada właściwości pozwalające na odczyt tytułów niektórych okien. Jest to właściwość obiekt. #Caption obiektu formularz i obiektu raport. Właściwości obiekt.Caption nie należy mylić z właściwością obiekt.Name, gdyż ta ostatnia zwraca nazwę obiektu, która została podana w trakcie zapisywania projektu. Nazwa ta jest widoczna w „Oknie nawigacji”, dawniej zwanym „Oknem bazy danych”.

07. Funkcje #API – jak pobrać tytuł okna o uchwycie #hwnd. MS #Access posiada właściwości pozwalające na odczyt tytułów niektórych okien. Jest to właściwość obiekt. #Caption obiektu formularz i obiektu raport. Właściwości obiekt.Caption nie należy mylić z właściwością obiekt.Name, gdyż ta ostatnia zwraca nazwę obiektu, która została podana w trakcie zapisywania projektu. Nazwa ta jest widoczna w „Oknie nawigacji”, dawniej zwanym „Oknem bazy danych”.

08. • Funkcje #API - jak pobrać nazwę klasy okna Czasami w trakcie działania aplikacji MS #Access potrzebujemy sprawdzić nazwę klasy okna w systemie #Windows. MS Access nie posiada żadnych metod i właściwości pozwalających na odczytanie nazwy klasy okna. Aby odczytać klasę okna musimy skorzystać z funkcji API #GetClassName (…) Klasa okna jest to struktura opisująca podstawowe cechy okna: kolor tła, szerokość obramowania, menu sterowania, przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij, ikona…

08. • Funkcje #API - jak pobrać nazwę klasy okna Czasami w trakcie działania aplikacji MS #Access potrzebujemy sprawdzić nazwę klasy okna w systemie #Windows. MS Access nie posiada żadnych metod i właściwości pozwalających na odczytanie nazwy klasy okna. Aby odczytać klasę okna musimy skorzystać z funkcji API #GetClassName (…) Klasa okna jest to struktura opisująca podstawowe cechy okna: kolor tła, szerokość obramowania, menu sterowania, przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij, ikona…

09. • Funkcje #API - ile uruchomiono instancji MS #Access Do tego celu wykorzystamy interfejs Windows API i jego dwie funkcje: #GetDesktopWindow - zwracającą uchwyt pulpitu, czyli okna obejmującego cały ekran. #FindWindowEx - zwracającą uchwyt #hwnd okna potomnego, którego nazwa klasy i (lub) tytuł przekazano w argumentach funkcji. Dla przypomnienia: #OMain jest to nazwa klasy głównego okna MS Access.

09. • Funkcje #API - ile uruchomiono instancji MS #Access Do tego celu wykorzystamy interfejs Windows API i jego dwie funkcje: #GetDesktopWindow - zwracającą uchwyt pulpitu, czyli okna obejmującego cały ekran. #FindWindowEx - zwracającą uchwyt #hwnd okna potomnego, którego nazwa klasy i (lub) tytuł przekazano w argumentach funkcji. Dla przypomnienia: #OMain jest to nazwa klasy głównego okna MS Access.

Pinterest • Światowy katalog pomysłów
Search