Pinterest • Światowy katalog pomysłów

Mój Access 2010+

MS Access - bazy danych. Programowanie w VBA. 32- i 64-bitowe środowisko VBA 7.0
19 Piny0 Obserwujący

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funk

1

Moje boje z MS Access: • Konwersja - HexToDec

access64bit.blogspot.com

10. • Funkcje #API - tytuły okien otwartych instancji MS #Access Informacja typu: „Otwarto 2 instancje MS Access” jest niewystarczająca. Więcej informacji znajduje się na pasku tytułowym okna MS Access. Uchwyt okna głównego MS Access można pobrać za pomocą funkcji API #FindWindowEx - zwracającą uchwyt okna potomnego, którego nazwa klasy, albo (i) tytuł odpowiada przekazanym argumentom. Tytuł okna odczytamy za pomocą własnej funkcji #GetTextWindow zwracającą tekst (tytuł) okna uchwycie #hwnd…

Moje boje z MS Access: • Funkcje API - tytuły okien otwartych instancji MS Access

access64bit.blogspot.com

15 • Funkcja #HexToDec‬ Do konwersji liczby na postać heksadecymalną służy funkcja #Hex(liczba) zwracającą wartość typu String reprezentującą heksadecymalną (szesnastkową) wartość argumentu liczba. MS #Access i jego #VBA nie posiada wbudowanej funkcji dokonującej konwersję z zapisu postaci heksadecymalnej na postać dziesiętną. W tym celu można użyć funkcji Val("&H" & ciąg) i znak deklaracji typu (sufiksów "%", "&", "^"), lub funkcje konwersji typu: np. CInt ("&H" & ciąg), CLng("&H"…

Moje boje z MS Access: • Konwersja - HexToDec

access64bit.blogspot.com

17 • Konwersja tekstu na zapis heksadecymalny. Pobieramy kolejne znaki tekstu, odczytujemy jego kod ANSI i konwertujemy na postać heksadecymalną. Dla liczb mniejszych od 16 zapis musi być dwuznakowy (&H00=00 do &H0F=0F), by można było dokonać konwersji z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny. Posłużymy się funkcjami: #Asc(ciąg), #Hex(liczba), #StrConv(ciąg, conversion), Mid(ciąg, start[, długośc]), Right(ciąg, długośc) oraz instrukcją #Mid(tekst, początek[, długość]) = ciąg. Funkcja…

Moje boje z MS Access: • Konwersja: String na Hex

access64bit.blogspot.com

14 • Opcje startowe MS #Access W bazie danych dla użytkownika końcowego ukrywa się okno bazy danych MS Access, za pomocą opcji startowych. Jednak użytkownik może wybrać polecenie Menu/Plik/Opcje i zmienić ustawienia. Także wciśnięcie klawisza Shift podczas startu bazy powoduje pominięcie opcji startowych. Okno bazy można odsłonić za pomocą klawisza F11. Prawie wszystkie opcje programu MS Access można zmienić za pomocą kodu #VBA ( #VBA7 ) wykorzystując kolekcję #Properties obiektu…

Moje boje z MS Access: • Opcje startowe MS Access

access64bit.blogspot.com

Zbiór darmowych ikon. Licencja wymaga jedynie linku w okienku dialogowym "About" programu.

Icons8 App: search 23,100 icons and import to Photoshop or Xcode | Icons8

icons8.com

13 • Funkcje #API – właściwość Err.LastDllError Właściwość Err. #LastDllError powinna być sprawdzana po każdym niepowodzeniu wywoływanej funkcji biblioteki #DLL. Aby przekonwertować „suchy numer” błędu zwracany przez właściwość Err.LastDllError na opisowy komunikat tekstowy o przyczynie błędu, wykorzystamy funkcję API • #FormatMessage(...), która formatuje tekst komunikatu związanego z kodem błędu, zapisuje go do bufora wyjściowego i zwraca ilość znaków w buforze (bez znaku vbNullChar).

Przypięte z

access64bit.blogspot.com

12. • Funkcje API - Mutex; jedna instancja bazy MS Access Aby uniemożliwić użytkownikowi otwarcie drugiej instancji bazy MS Access możemy wykorzystać mechanizmy służące do synchronizacji procesów, czyli algorytmy wzajemnego wykluczania (w skrócie mutex, z ang. mutual exclusion). Aby stworzyć mutex należy wywołać funkcję CreateMutex(...), która tworzy go, a funkcja GetLastError zwraca wartość ERROR_SUCCESS=0. Jeśli mutex już istnieje, funkcja GetLastError zwraca wartość ERROR_ALREADY_EXISTS…

Moje boje z MS Access: • Funkcje API - Mutex, jedna instancja bazy MS Access

access64bit.blogspot.com

11. • Funkcje #API - Jedna #instancja bazy MS #Access Czasami projekt bazy danych wymaga, by użytkownik nie mógł otworzyć drugiej instancji bieżącej bazy danych. Zabezpieczenie takie możemy zrealizować za pomocą opcji startowych MS Access tj. makra #Autoexec, automatycznie uruchamianego podczas startu bazy, lub formularza startowego (właściwość #StartupForm). Obie te opcje startowe można pominąć, trzymając wciśnięty klawisz „Shift” otwierając bazę. Korzystając z właściwości…

Moje boje z MS Access: • Funkcje API - Jedna instancja bazy MS Access

access64bit.blogspot.com

16 • Test funkcji #HexToDec‬ Test konwersji liczby -2 147 483 648 (dolna granica typu Long) w 64-bitowym środowisku #VBA7 za pomocą wyrażenia CLng("&H" & Hex$(-2147483648)), kończy się niepowodzeniem, bo MS #Access zgłasza ”Błąd nr 13. Type mismatch”. Funkcja Hex # zwraca ciąg FFFFFFFF80000000 odpowiadający typowi LongLong, którego funkcja CLng nie potrafi zinterpretować. Powinnismy użyć funkcji CLngLng, bądź jawnie przekonwertować liczbę -2147483648 na typ Long w wyrażeniu CLng("&H"…

Moje boje z MS Access: • Test funkcji HexToDec

access64bit.blogspot.com