Więcej pomysłów od użytkownika BlueReed
Jedyny w swoim rodzaju utwór-wyzwanie, utwór-prowokacja, kapitalna rozprawa Gombrowicza z polskością, z podtrzymywanymi przez tradycję stereotypami narodowymi. Genialny humor i cudowny język, zadzi...

Jedyny w swoim rodzaju utwór-wyzwanie, utwór-prowokacja, kapitalna rozprawa Gombrowicza z polskością, z podtrzymywanymi przez tradycję stereotypami narodowymi. Genialny humor i cudowny język, zadzi...

Praski elementarz

Praski elementarz

Czarnobylska modlitwa

Czarnobylska modlitwa

Miedzianka

Miedzianka

Witajcie w raju

Witajcie w raju

Serce narodu koło przystanku

Serce narodu koło przystanku

Bierut

Bierut

Przekład z angielskiego Sebastian Musielak  Poleca:   Rządy wielu państw europejskich oraz duże korporacje międzynarodowe od lat rywalizują o dostęp do zasobów naturalnych Tukmenistanu, kraju dysponującego jednymi z najbogatszych złóż gazu, a zarazem znajdującego się w czołówce listy państw najbrutalniej łamiących prawa człowieka i prawo do wolności słowa.  Święta Księga Ruhnama jest dziełem zmarłego prz...

Przekład z angielskiego Sebastian Musielak Poleca: Rządy wielu państw europejskich oraz duże korporacje międzynarodowe od lat rywalizują o dostęp do zasobów naturalnych Tukmenistanu, kraju dysponującego jednymi z najbogatszych złóż gazu, a zarazem znajdującego się w czołówce listy państw najbrutalniej łamiących prawa człowieka i prawo do wolności słowa. Święta Księga Ruhnama jest dziełem zmarłego prz...

Księżyc z peweksu

Księżyc z peweksu

O Chinach

O Chinach