BI.onLINE

Business Intelligence E-Tool
15 Piny45 Obserwujący
BI.onLINE is a modern BI software containing modern, innovative software solutions, however, built on traditional foundations. Why innovative solutions on traditional foundations? -------------- BI.onLINE to nowoczesne oprogramowanie BI zawierające współczesne, innowacyjne rozwiązania– jednak oprogramowanie zbudowane na fundamencie pewnej tradycji. Dlaczego innowacyjne rozwiązania na fundamencie tradycji?

BI.onLINE is a modern BI software containing modern, innovative software solutions, however, built on traditional foundations. Why innovative solutions on traditional foundations? -------------- BI.onLINE to nowoczesne oprogramowanie BI zawierające współczesne, innowacyjne rozwiązania– jednak oprogramowanie zbudowane na fundamencie pewnej tradycji. Dlaczego innowacyjne rozwiązania na fundamencie tradycji?

... but what really is Business Intelligence? Business intelligence (BI) is the set of techniques and tools for the transformation of raw data into meaningful and useful information for business analysis purposes. ---------------------------------------------- ... ale, co tak naprawdę oznacza Business Intelligence? Business Intelligence (BI) to zestaw technik i narzędzi do przekształcania surowych danych w sensowne i przydatne informacje dla potrzeb analizy biznesowej.

... but what really is Business Intelligence? Business intelligence (BI) is the set of techniques and tools for the transformation of raw data into meaningful and useful information for business analysis purposes. ---------------------------------------------- ... ale, co tak naprawdę oznacza Business Intelligence? Business Intelligence (BI) to zestaw technik i narzędzi do przekształcania surowych danych w sensowne i przydatne informacje dla potrzeb analizy biznesowej.

BI.onLINE - navigate to your destination/BI.onLINE – nawigacja do celu

BI.onLINE - navigate to your destination/BI.onLINE – nawigacja do celu

BI.onLINE in profitability analysis examines the following areas: - Margin after TKW (technical cost of production); - Profitability after TKW, - Margin after cost of sales and general management. - Gross profit and net profit, BI.onLINE w analizie rentowności bada następujące obszary: - Marżę po TKW (technicznym koszcie wytworzenia); - Rentowność po TKW, - Zysk brutto i zysk netto,

BI.onLINE in profitability analysis examines the following areas: - Margin after TKW (technical cost of production); - Profitability after TKW, - Margin after cost of sales and general management. - Gross profit and net profit, BI.onLINE w analizie rentowności bada następujące obszary: - Marżę po TKW (technicznym koszcie wytworzenia); - Rentowność po TKW, - Zysk brutto i zysk netto,

BI.onLINE has an extensive system of testing financial liquidity and analyzing faces of business activities affecting the liquidity, such as: - Research in the area of working capital (inventories, receivables, cash) BI.onLINE posiada rozbudowany system badania płynności finansowej i analizowania płaszczyzn działalności wpływających na tą płynność, np: - Badanie w obszarze majątku obrotowego (zapasy, należności, gotówka),

BI.onLINE has an extensive system of testing financial liquidity and analyzing faces of business activities affecting the liquidity, such as: - Research in the area of working capital (inventories, receivables, cash) BI.onLINE posiada rozbudowany system badania płynności finansowej i analizowania płaszczyzn działalności wpływających na tą płynność, np: - Badanie w obszarze majątku obrotowego (zapasy, należności, gotówka),

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

The project received funding from the European Regional Development Fund under the Operational Programme for Innovative Economy Measure 8.1 Support for economic activity in the field of electronic commerce. GRANTS FOR INNOVATION - INVESTING IN YOUR FUTURE

The project received funding from the European Regional Development Fund under the Operational Programme for Innovative Economy Measure 8.1 Support for economic activity in the field of electronic commerce. GRANTS FOR INNOVATION - INVESTING IN YOUR FUTURE

BI.onLINE - indicates weaknesses of profit maximalisation in the short term. The software is configured in such a way as to show the results for the security of the future and building company goodwill. BI.onLINE – wskazuje słabe strony maksymalizacji zysku w krótkim okresie Program skonfigurowany jest w taki sposób aby pokazywać wyniki badań służących zabezpieczeniu przyszłości i budowaniu wartości firmy.

BI.onLINE - indicates weaknesses of profit maximalisation in the short term. The software is configured in such a way as to show the results for the security of the future and building company goodwill. BI.onLINE – wskazuje słabe strony maksymalizacji zysku w krótkim okresie Program skonfigurowany jest w taki sposób aby pokazywać wyniki badań służących zabezpieczeniu przyszłości i budowaniu wartości firmy.

BI.on.LINE is dedicated to: - Production companies that do not have in their organizational structures management accounting departments, controlling and internal financial control; BI.on.LINE dedykowany jest dla: - Przedsiębiorstw produkcyjnych, które nie mają w swoich strukturach organizacyjnych działów rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli;

BI.on.LINE is dedicated to: - Production companies that do not have in their organizational structures management accounting departments, controlling and internal financial control; BI.on.LINE dedykowany jest dla: - Przedsiębiorstw produkcyjnych, które nie mają w swoich strukturach organizacyjnych działów rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansowej kontroli;

If you want to stay tuned with newest information on Business Intelligence and industry technology information, you can now sign up for BI.onLINE newsletter http://www.everest-fi.com/eng/newsletter ------------------------------------------- Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami dotyczącymi Business Intelligence i informacjami technologicznymi z branży możesz zapisać się na newsletter BI.onLINE http://www.everest-fi.com/pl/newsletter

If you want to stay tuned with newest information on Business Intelligence and industry technology information, you can now sign up for BI.onLINE newsletter http://www.everest-fi.com/eng/newsletter ------------------------------------------- Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami dotyczącymi Business Intelligence i informacjami technologicznymi z branży możesz zapisać się na newsletter BI.onLINE http://www.everest-fi.com/pl/newsletter

Pinterest
Szukaj