More ideas from Artur Herkt

Authors, Newspaper, Platform, Catalog, Journaling File System, Brochures, Heel Boot, Heels, Magazine

Antilandscape Artur Herkt W obrazach radykalnie upraszcza powszechne formy wyrazu. Unika zbędnych elementów rozpraszających uwagę. Zmusza do dokładnego przemyślenia, do skoncentrowania się na interesujących, innowacyjnych sposobach wykorzystania koloru i kształtu. Prostota w jego obrazach bynajmniej nie umniejsza pracy artysty, często prowadzi wręcz do zaskakujących rezultatów, które przekraczają granicę klasycznej formy wizualnej.

Antilandscape Artur Herkt W obrazach radykalnie upraszcza powszechne formy wyrazu. Unika zbędnych elementów rozpraszających uwagę. Zmusza do dokładnego przemyślenia, do skoncentrowania się na interesujących, innowacyjnych sposobach wykorzystania koloru i kształtu. Prostota w jego obrazach bynajmniej nie umniejsza pracy artysty, często prowadzi wręcz do zaskakujących rezultatów, które przekraczają granicę klasycznej formy wizualnej.

pintu dari kayu palet - Google Search

love this old barn door, adds lots of character to any project.great idea to use a barn sliding door system in place of building in a pocket door. I'd use this in our small master bathroom. Great space saver with some characture

161-grove-street-cambridge-12.jpg 1,216×883 pixels

161-grove-street-cambridge-12.jpg 1,216×883 pixels