APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

www.apeiron.edu.pl
Kraków, ul. Krupnicza 3 / APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie kształci studentów w zakresie szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa
APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie