Kiske 27

Kiske 27

"Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej dos­ko­nałe." ~ Albert Einstein ***** https://www.instagram.com/altare27/
Kiske 27