MsPsYcho

MsPsYcho

Umiesz liczyć, licz na siebie innych twoje szczęście jebie.
MsPsYcho
Więcej pomysłów od użytkownika MsPsYcho
Te­raz każdy się spie­szy. Nie ma uczuć. Są tyl­ko ludzie. Słowa bez praw­dy i praw­da bez słów.  Dla­tego milczymy?

Te­raz każdy się spie­szy. Nie ma uczuć. Są tyl­ko ludzie. Słowa bez praw­dy i praw­da bez słów. Dla­tego milczymy?

Niektórzy ludzie są ro­bota­mi, bez uczuć...

Niektórzy ludzie są ro­bota­mi, bez uczuć...

Nie popełnia błędu tylko ten, kto nic nie robi.

Nie popełnia błędu tylko ten, kto nic nie robi.

Powodem dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces jest to,że nikt nie wymyślił jeszcze sposobu umożliwiającego siedzenie i jednoczesne ślizganie się w górę.

Powodem dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces jest to,że nikt nie wymyślił jeszcze sposobu umożliwiającego siedzenie i jednoczesne ślizganie się w górę.

Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście.

Myślę, że życie dzieli się na straszne i żałos­ne. To są dwie ka­tego­rie. Straszne to, no nie wiem, śmier­telne przy­pad­ki, niewi­domi, ka­lec­two. Nie wiem jak so­bie ludzie dają z tym radę, to zadzi­wiające. A żałos­ne są życia wszys­tkich po­zos­tałych. Więc jeżeli jes­teś żałos­ny, po­winieneś być wdzięczny lo­sowi, że jes­teś żałos­ny, bo być żałos­nym to wiel­kie szczęście.

Świat to trud­ne miej­sce. Je­mu nie za­leży. Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. [...] Świat cię nie kocha. [...] Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je. Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie, mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość i ro­bić swo­je choćby nie wiem co.

Świat to trud­ne miej­sce. Je­mu nie za­leży. Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie, nie darzy nas też miłością. Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć. [...] Świat cię nie kocha. [...] Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je. Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie, mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość i ro­bić swo­je choćby nie wiem co.

Był silny, o wiele silniejszy,niż na to wyglądał, i bez trudu ciągnął mnie za sobą po schodach

Był silny, o wiele silniejszy,niż na to wyglądał, i bez trudu ciągnął mnie za sobą po schodach

Zapisuję te słowa w stali, gdyż nie można ufać temu, co nie zostało wykute w metalu.

Zapisuję te słowa w stali, gdyż nie można ufać temu, co nie zostało wykute w metalu.

Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby nam się takie piękne.

Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby nam się takie piękne.

Śmierć jest nagrodą życia.

Śmierć jest nagrodą życia.