Entry to April 2017 challenge by Olga Zakharova

Entry to April 2017 challenge by Olga Zakharova

April 2017 challenge by Cindy Brown

April 2017 challenge by Cindy Brown

Layout by Evgeniya Vlasenko

Layout by Evgeniya Vlasenko

Entry to March 2017 challenge by Anat Weksler

Entry to March 2017 challenge by Anat Weksler

March 2017 challenge by Sandra Bernard

March 2017 challenge by Sandra Bernard

First steps by Anastasi Kuznetsova

First steps by Anastasi Kuznetsova

Entry to January 2017 challenge by Oksana Ramantseva

Entry to January 2017 challenge by Oksana Ramantseva

Entry to January 2017 challenge by Vera Shelemekh

Entry to January 2017 challenge by Vera Shelemekh

Elena Martynova

Elena Martynova

Masking tape cards by Riikka Kovasin for Craft Stamper

Masking tape cards by Riikka Kovasin for Craft Stamper

Pinterest
Szukaj