53. Marcin Kober, Anna Jagiellonka

Kober Anna Jagiellon as a widow - Martin Kober - Wikipedia, the free encyclopedia

60. Andrea Spezza, fund. Mikołaj Wolski, kościół kamedułów na Bielanach. Pierwsza w pełni barokowa idea zespolenia arch. z krajobrazem. Barok wazowski.

60. Andrea Spezza, fund. Mikołaj Wolski, kościół kamedułów na Bielanach. Pierwsza w pełni barokowa idea zespolenia arch. z krajobrazem. Barok wazowski.

58. Giovanni Maria Bernardoni, kolegiata w Nieświeżu, 1586-1599. Wzorowana na Il Gesù, który rozpoczęto zaledwie 2 lata wcześniej!

58. Giovanni Maria Bernardoni, kolegiata w Nieświeżu, 1586-1599. Wzorowana na Il Gesù, który rozpoczęto zaledwie 2 lata wcześniej!

68. Tylman z Gameren, kościół Sakramentek na rynku Nowego Miasta w Warszawie, 1688-92

Kościół Sakramentek w Warszawie (pw. Kazimierza), Tylman z Gameren

65. Bartłomiej Strobel, portret księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, 1651

65. Bartłomiej Strobel, portret księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, 1651

50. Cerkiew obronna w Sutkowcach na Wołyniu, XV/XVI w.

Cerkiew obronna w Sutkowcach na Wołyniu, XV/XVI w.

46. Jakub Balin, sklepienie fary w Kazimierzu Dolnym. Nawiązują do późnogotyckich sieciowych.

46. Jakub Balin, sklepienie fary w Kazimierzu Dolnym. Nawiązują do późnogotyckich sieciowych.

63. Matteo Castello lub Giovanni Trevano, Konfesja św. Stanisława, ołtarz baldachimowy, 1626-29

63. Matteo Castello lub Giovanni Trevano, Konfesja św. Stanisława, ołtarz baldachimowy, 1626-29

56. Stefano Della Bella, wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, miedzioryt, 1633

Entry into Rome of Polish-Lithuanian Commonwealth's ambassador Jerzy Ossoliński, including camels draped in red velvet and trumpeters on horseback by Stefano della Bella, 1633 (PD-art/old), British Library

Pinterest
Search