Adam Kaźmierczak

Adam Kaźmierczak

Typ osobowości IPMS [ang. ISTJ (Introverted Sensing Thinking Judging)] według wskaźnika MBTI http://kwejk.pl/obrazek/1357124/istj.html "If you could see my mi